Zinātniska konference "Garlībam Merķelim – 250"

25/10/2019
Izdrukāt
Garlībs Merķelis. Gleznas fotoreprodukcija. Latvijas Valsts Vēstures arhīva krājums, LVVA, 2798. f., 1. apr., 81. l., 16. lp.
Garlībs Merķelis. Gleznas fotoreprodukcija. Latvijas Valsts Vēstures arhīva krājums, LVVA, 2798. f., 1. apr., 81. l., 16. lp.
1

No 27. līdz 29. novembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks starptautiska zinātniska konference "Garlībam Merķelim – 250". Tā iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem par apgaismības laika domātāja, rakstnieka un publicista Garlība Merķeļa (1769–1850) dzīvi, interesēm, darbiem un ideju pasauli, kā arī ar pētījumiem par Merķeļa darbu recepciju Baltijā, apgaismības kontekstiem u. c. pētniecības aspektiem. Ieeja bez maksas. Referātiem svešvalodās tiks nodrošināts tulkojums.

Konferencē piedalīsies pētnieki no Igaunijas, Vācijas, Polijas un Latvijas, notiks diskusija par latviešiem filozofu skatījumā un mūsdienu mainīgajā pasaulē.

PROGRAMMA (PDF)

KONFERENCES TIEŠRAIDE

28. novembrī plkst. 12.00 LNB 5. stāva izstāžu zālē konferences ietvaros tiks atklāta izstāde "Sapere aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250", kas būs skatāma līdz 2020. gada 21. jūnijam.

Garlībs Merķelis bija apgaismības laika domātājs, rakstnieks un publicists, rakstījis vāciski, bet ar darbiem "Latvieši, sevišķi Vidzemē filozofiskā gadsimta beigās" (1796), "Vidzemes senatne" (1798–1799) un "Vanems Imanta" (1802) ietekmējis Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvi.

Konferenci rīko un atbalsta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte (LU), LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīgas dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Depkina/Rāmavas muiža, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība, Valsts pētījumu programmas projekts "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).

 

Papildu informācija:
Māra Grudule
Vadošā pētniece
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
E-pasts: mara.grudule@lulfmi.lv