Varētu pārskatīt 'Gaismas pils' projekta izmaksas

26/03/2012
IzdrukātNosūtīt
SKATS NO AUGŠAS
SKATS NO LEJAS
JAUNĀ ĒKA KĀ BURTNIEKS
1
2
3

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekts tiks turpināts, tomēr tā izmaksas vēl varētu tikt pārskatītas, pieļauj Finanšu ministrijā.

Kā pēc ceturtdien notikušās "Gaismas pils" projekta īstenošanas uzraudzības padomes sēdes uzsvēris finanšu ministrs Einars Repše (JL), projekts ir jāturpina, jo tā apturēšana valsts budžetam var izmaksāt krietni dārgāk.

Vienlaikus gan Repše uzsver, ka ir jācenšas projektu virzīt ar pēc iespējas mazākiem finanšu līdzekļiem, atzina ministra preses pārstāvis Aleksis Jarockis.

Uzraudzības padomes sēdes nebija notikušas kopš pērnā gada pavasara, tomēr šodien nekādi konkrēti lēmumi par projekta virzību nesot pieņemti un nolemts, ka nākamā padomes sēde notiks 28.janvārī.

Līdz tam laikam arī Kultūras ministrijai (KM) uzdots sagatavot detalizētu informāciju apspriešanai par LNB projekta finansējuma plānu un grafiku 2010.gadam, iespējamām izmaiņām ēkas būvdarbu līgumā, infrastruktūras projektiem un citus jautājumus.

Kultūras ministrija uzskata, ka, īstenojot LNB projektu iespējami ātrā laika periodā, ir iespējams ieekonomēt ievērojamus valsts budžeta līdzekļus, taču šādā gadījumā nepieciešams rast iespēju nodrošināt pietiekamu finansējuma līmeni jau tuvākajos gados. Veiktie aprēķini rāda, ka, pagarinot būvdarbu izpildes termiņu, projekta kopējās izmaksas pieaugtu.

Projekta sekmīgai turpināšanai KM piedāvā risinājumu panākt vienošanos ar LNB būvniekiem - Nacionālo būvkompāniju apvienību (NBA) - par spēkā esošā LNB ēkas būvdarbu līguma atsevišķiem grozījumiem, tai skaitā precizējot būvdarbu uzmērīšanas, novērtēšanas un līguma cenas veidošanās kārtību, kā arī analizēt tehnisko risinājumu variantus ar mērķi panākt LNB projekta īstenošanas izmaksu ekonomiju.

Tāpat LNB projekta īstenošanas uzraudzības padome tika iepazīstināta ar vairākiem LNB infrastruktūras izveides variantiem. 2009.gada decembrī KM ir saņēmusi projektētāju SIA "Arhitektu birojs Ģelzis - Šmits - Arhetips" un SIA "Constructus" izstrādāto LNB infrastruktūras objektu projektu, kas paredz infrastruktūras izbūvi sešās būvniecības kārtās.

No projektētāja izstrādātās kontroltāmes secināms, ka šāda risinājuma izmaksas var sasniegt līdz pat 45 miljoniem latu. Ņemot vērā, ka ekonomiskā situācija kopš 2007.gada, kad tika dots projektēšanas uzdevums, ir būtiski mainījusies un visu sešu projekta kārtu vienlaicīga realizācija būtu pārāk dārga, KM piedāvājusi variantus, kādā veidā rast ekonomiski vispiemērotāko risinājumu infrastruktūras izveidei.

KM nodeva LNB uzraudzības padomei izvērtēšanai trīs atšķirīgus infrastruktūras izbūves risinājumus, kuru izmaksas atšķiras vairākkārtīgi. Uzraudzības padome nolēma detalizēti iepazīties ar iesniegto informāciju un uzdeva KM sagatavot papildu informāciju, lai varētu turpināt izskatīt piedāvātos risinājumu variantus nākamajā sēdē, kas paredzēta 28.janvārī.

2009.gadā veikti LNB ēkas būvdarbu nulles cikla (pirmā posma), t.i., pamatu un pagrabstāva konstrukciju būvdarbi. Neatkarīgi no LNB ēkas būvdarbiem nepieciešamā finansējuma samazinājuma 2009.gadā, darbu temps nulles cikla būvdarbiem netika palēnināts un būvdarbu veicēji - Nacionālā būvkompāniju apvienība - informējusi KM par darbu pabeigšanu plānotajā termiņā līdz 2009.gada 1.novembrim. Patlaban notiek LNB ēkas nulles cikla būvdarbu pārmērīšana un izmaksu precizēšana.

Paralēli LNB ēkas nulles cikla būvdarbiem tika veikti LNB ēkas virszemes cikla (otrā posma) būvdarbi - ēkas karkasa izbūve. Līdz 2009.gada beigām ir izbūvētas ēkas dzelzsbetona karkasa nesošās kolonas, sienu, pārsegumu un jumta slīpo siju konstrukcijas 3.-5. stāva līmenī. Tika pabeigts LNB ēkas fragmenta modeļa karkass un fasādes, kas deva iespēju pārbaudīt dabā un saskaņot fasāžu konstrukciju un materiālu galīgo risinājumu.

LNB ēkas būvdarbi, ieskaitot būvuzraudzību un autoruzraudzību, tiek finansēti no valsts budžeta. Sakarā ar krasu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, 2009.gada valsts budžetā tika veikti grozījumi, kā rezultātā LNB projekta īstenošanai pieejamais budžeta finansējums 2009.gadā no sākotnēji plānotajiem 29 251 066 latiem tika samazināts uz 22 108 366 latiem jeb par 24,4%.

LNB ēkas būvdarbu līgums nosaka, ka izmaksu pieaugums vai samazinājums tiek aprēķināts reizi ceturksnī atbilstoši Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajiem būvniecības izmaksu indeksiem. To aprēķina saskaņā ar līgumā ietverto formulu, katrā ceturksnī izpildīto darbu izmaksas koriģējot attiecībā pret bāzes perioda (t.i. ceturksnis, kurā tika noslēgts būvdarbu līgums) cenām, izmaksas indeksējot atsevišķi katrai resursu pamatgrupai - darbaspēkam, materiāliem un mehānismiem.

Padome ceturtdien arī tika informēta, ka līdz 2009.gada novembrim līdzekļu ietaupījums uz paveikto darbu apjomu sasniedzis vairāk nekā divus miljonus latu, salīdzinot ar iepriekš plānotajām izmaksām.

Jau ziņots, ka "Nacionālās būvkompāniju apvienības" (NBA) speciālisti pērnā gada nogalē pabeidza būvniecības darbu plānu LNB projektam 2010.gadā.

Kā informēja NBA valdes loceklis Māris Vidauskis, darbi ir plānoti tā, lai pasūtītājam radītu pēc iespējas mazākus zaudējumus, tomēr jau tagad varot apgalvot, ka būvdarbu pabeigšanas termiņš tiks pagarināts un šis pagarinājums radīs papildus izmaksas.

Lai būvdarbus pabeigtu likumā paredzētajā termiņā - 2011.gada vidū - un jaunā bibliotēka darbu varētu sākt jau 2012.gadā, nākamgad būvdarbiem būtu jāatvēl ievērojami lielāka summa, nekā plānots 2010.gada valsts budžetā, uzsver būvnieku pārstāvis.

"Tā kā nākamajam gadam paredzētais finansējums ir samazināts vairākas reizes, mums nācās veikt ievērojamas izmaiņas būvniecības grafikā. Veicot šos pārkārtojumus, ievērojami samazināsim projektā nodarbināto darbinieku skaitu. Tā kā Latvijas būvniecības nozarē pašlaik ir sasalums, daudzi celtnieki būs spiesti papildināt bezdarbnieku rindas un dzīvot no valsts maksātajiem bezdarbnieku pabalstiem," norāda Vidauskis.

Nākamajā gadā tiks tupināta ēkas karkasa betonēšana, ēkas sienu mūrēšanas darbi un tiks uzsākta LNB jaunās ēkas fasādes montāža. Nākamgad plānots uzsākt arī ēkas inženierkomunikāciju izbūvi.

"Gaismas pils" būvdarbus veic NBA, ko veido trīs lielākie Latvijas būvuzņēmēji - SIA "Re&Re", AS "RBSSKALS" un SIA "Skonto būve". Saskaņā ar līgumu, ko valsts aģentūra "Jaunie trīs brāļi" ar būvuzņēmējiem parakstīja 2008.gada 15.maijā, bibliotēkas būvniecība izmaksās 114,6 miljonus latu. Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbiem ikviens interesents var sekot tiešraidē - "www.nba.lv", "www.gaisma.lv" un "www.gaismaspils.lv".

Kā jau ziņots, LNB jaunās ēkas "Gaismas pils" celtniecībai nākamgad paredzēts novirzīt 13 018 380 latus - par 41% mazāk nekā šogad.