UDK rokasgrāmata

17/04/2013
Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sagatavojusi jaunu izdevumu bibliotekāriem - "Universālā decimālā klasifikācija" (PDF). Rokasgrāmata paredzēta kā praktisks palīgs universālās decimālās klasifikācijas (UDK) izmantošanai klasificēšanas procesā.

UDK ir labi strukturēta un informācijas bagāta zināšanu organizēšanas sistēma, ko izmanto daudzās pasaules valstu bibliotēkās. Latviešu valodā UDK tabulu pilns izdevums ir pieejamas tikai elektroniskā formātā kā atsevišķa Latvijas zinātnisko bibliotēku Kopkataloga datubāze. Lai arī, salīdzinot ar iespiestu UDK izdevumu, elektroniskai datubāzei ir daudz priekšrocību, UDK struktūru nepārzinošam lietotājam to izmantošana sagādā grūtības. Rokasgrāmata satur UDK pamattabulu un noteicēju tabulu kopsavilkumus, kas atvieglo nepieciešamās notācijas atrašanu UDK datubāzē.  

UDK ir sarežģīta metodika, tādēļ UDK iespiestie izdevumi parasti ietver arī norādījumus par UDK izmantošanu, turpretī UDK datubāzē šī informācija ir sadrumstalota un nepārskatāma. Lai palīdzētu bibliotekāriem orientēties, rokasgrāmatā apskatīta gan vispārīgā, gan speciālā atsevišķu klašu metodika. Sniegti būtiskākie indeksu izveides principi, kā arī  klasificēšanas problēmu tipiskākie gadījumi. UDK uzbūves teorētiskie jautājumi apskatīti vien tik daudz, lai interesenti varētu orientēties speciālajā literatūrā.  

UNIVERSĀLĀ DECIMĀLĀ KLASIFIKĀCIJA: ROKASGRĀMATA (PDF)
 

Informāciju sagatavoja:
Elita Eglīte
LNB Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas nacionālā tēzaura eksperte
Tālr.: 67224763