Tikšanās bibliotekāru stāvā: EPALE un citi ERASMUS projekti

13/03/2019
IzdrukātNosūtīt

27. martā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā (8. stāvā) notiks kārtējais pasākums ciklā "Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti". Diskusijas tēma – EPALE un citi ERASMUS projekti, to piedāvātās inovatīvās iespējas un izaicinājumi pieaugušo izglītības veicināšanā. Dalība bez maksas.

ERASMUS+ programmas vadlīnijās pieaugušo izglītība ir definēta kā visu veidu neprofesionālā pieaugušo izglītība – formālā, neformālā vai ikdienas mācīšanās, izņemot profesionālo tālākizglītību.

EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu kopiena, kas paredzēta skolotājiem, apmācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, t. sk., bibliotekāriem, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā. Tā ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīva, kura veicina multikulturālismu. Arī mums var noderēt Eiropas Pieaugušo izglītības konteksts ar jau uzkrāto pieredzi, pedagoģiskajiem materiāliem un labo praksi šajā jomā.  

EPALE elektroniskā vietne latviešu valodā tiek veidota Izglītības un zinātnes ministrijas ERASMUS+ projekta "EPALE nacionālā atbalsta sistēma" ietvaros. Tā pieejama: https://ec.europa.eu/epale/lv.

Galvenās projekta nacionālās atbalsta grupas aktivitātes ietver platformas popularizēšanu un lietotāju piesaisti, kā arī piedalīšanos EPALE satura veidošanā.

Šobrīd EPALE platformā Latvijā darbojas jau vairāk nekā 500 reģistrēto lietotāju.

Bibliotekāru stāva pasākumā viesosies Izglītības un zinātnes ministrijas ERASMUS+ programmas pieaugušo izglītības projektu komunikācijas vadītāja Daina Jāņkalne, kā arī kāds no EPALE Nacionālā atbalsta dienesta pārstāvjiem. Būs iespēja noklausīties īsu ieskatu, kas ir EPALE un kādas iespējas tā piedāvā bibliotekāriem un pieaugušo izglītotājiem, kā arī iesaistīties nelielā interaktīvā nodarbībā  par kādu no pieaugušo izglītības tēmām, kas šobrīd ES aktuālas un varētu būt noderīgas tieši bibliotekāriem – piemēram, mediācija un aizspriedumos balstītu priekšstatu "dekonstrukcija".

Viena no platformā EPALE visvairāk pieredzi uzkrājušām Latvijas bibliotēkām ir Valmieras bibliotēka (EPALE Vidzemes reģiona koordinatore – vecākā bibliotekāre Anita Apine). 2018. gada 28. jūnijā Valmierā notika Vidzemes reģionālais seminārs "EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam".

Pasākuma gaitā uzklausīsim arī citu EPALE platformas norisēs iesaistīto Latvijas bibliotēku, t. sk. LNB, kolēģu pieredzes stāstus.

Latvijas bibliotekāri aktīvi iesaistās arī citos vērtīgos ar pieaugušo izglītošanas prasmēm saistītos ERASMUS projektos. 2019. gada martā astoņu dažādu Latvijas novadu bibliotēku pārstāvju komanda kopā ar citiem pieaugušo izglītotājiem no Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Somijas un citām Eiropas valstīm devās profesionāli pilnveidoties Spānijā. Projekta "Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju IKT prasmju pilnveidošana" ietvaros Alkala de Enaresa (Spānija) noritēja 7 dienu apmācības kursi; to organizatori – centrs "Cervantes Training". Mūsu valsts pārstāvjiem tika dota iespēja arī prezentēt savu Latvijā gūto izglītošanas pieredzi. Dažas nedēļas pēc atgriešanās no Spānijas dzirdēsim projekta dalībnieku iespaidus par tā norisi un ieguvumiem; uzklausīsim arī projekta vadītāju Dainu Girvaiti.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana publicitātes mērķiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
Tālr.: 67716047, 29336112