Web of Science

Izdrukāt

WEB OF SCIENCE

Izdevējs: Clarivate Analytics
Apraksts: Web of Science ir elektronisko resursu pētniecības platforma, kas apvieno sevī informācijas meklēšanu bibliogrāfiskajās, kā arī citēšanas indeksu datubāzēs. Iespējams atrast jaunāko un nozīmīgāko informāciju par vairāk kā 20 000 recenzētiem, augstas kvalitātes žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā. Nodrošināta informācija arī par grāmatām un konferenču materiāliem, piedāvājot publikāciju bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.
Tematiskais aptvērums: Dabaszinātnes, medicīnas un veselības zinātnes, inženierzinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes, māksla
Datubāzes veids: Bibliogrāfiskā un citēšanas informācija
Satura veids: Žurnālu un rakstu citējamības indeksi
Satura valoda: Angļu, krievu, spāņu, portugāļu un citās valodās
Saskarnes valoda: Angļu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās

 

Web of Science pieejamās datubāzes:

 • Web of Science Core Collection: Informācija par vairāk nekā 20 000 pasaulē vadošajiem zinātniskajiem žurnāliem, kā arī grāmatām un konferenču materiāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, sākot ar 1985. gadu līdz mūsdienām.
  Web of Science Core Collection datubāze sastāv no vairākām citēšanas indeksu datubāzēm:
 • Science Citation Index Expanded (1992–mūsdienas)
 • Social Sciences Citation Index (1992–mūsdienas)
 • Arts & Humanities Citation Index (1992–mūsdienas)
 • Conference Proceedings Citation Index (1990–mūsdienas)
 • Book Citation Index (2005–mūsdienas)
 • Emerging Sources Citation Index (2015–mūsdienas)
 • Current Chemical Reactions (1985–mūsdienas)
 • Index Chemicus (1993–mūsdienas)
 • BIOSIS Citation IndexSM: Informācija par bioloģijas un biomedicīnas žurnāliem, patentiem un grāmatām, sākot ar 1926. gadu līdz mūsdienām.
   
 • Current Contents Connect®: Satura rādītāji un bibliogrāfiska informācija no pasaulē vadošajiem zinātniskajiem žurnāliem, sākot ar 2009. gadu.
   
 • Data Citation IndexSM: Datu pētījumi un datu kopas no dažādām starptautiskām datu krātuvēm sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, sākot ar 1900. gadu līdz mūsdienām.
   
 • Derwent Innovations IndexSM: Datubāze apvieno unikālu informāciju par patentu pievieno vērtību, kas indeksēta no vairāk nekā 50 patentu izdevējiestādēm, sākot ar 1963. gadu līdz mūsdienām. Atrodami patentu nosaukumi un to kopsavilkumi, kas izceļ katra izgudrojuma jaunumu, izmantošanu, priekšrocības un prasības.
   
 • Russian Science Citation Index: Zinātniski raksti, kas publicēti vadošajos krievu žurnālos tehnoloģijās, medicīnā un izglītībā, sākot ar 2005. gadu.
   
 • SciELO Citation Index: Zinātniski raksti, kas publicēti vadošajos atvērtās piekļuves žurnālos no Latīņamerikas, Portugāles, Spānijas un Dienvidāfrikas, sākot ar 2002. gadu.
   
 • Zoological Record®: Izsmeļoša datubāze par dzīvnieku bioloģiju, taksonomiju, dzīvnieku nosaukumiem un sugām, sākot ar 1864. gadu līdz mūsdienām.

 
Web of Science
datubāzes rīki:

Journal Citation Reports® (JCR) palīdz kritiski novērtēt pasaules vadošos žurnālus, pamatojoties uz citēšanas datiem. Ir pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji:
Impact Factor – žurnāla ietekmes faktors tiek noteikts, novērtējot biežumu ar kādu "vidējais raksts" žurnālā ir citēts kādā noteiktā laika periodā. To aprēķina, aplūkojot cik reizes raksti tiek citēti divus gadus pēc to publicēšanas.
Eigenfactor – Eigena faktora rādītājs ir balstīts uz to, cik pēdējos piecos gados konkrētā žurnālā publicētie raksti ir citēti pašreizējā gadā.

EndNote® – tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kas palīdz organizēt pētniecības rezultātus, apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas. Lai uzsāktu darbu ar EndNote, nepieciešams reģistrēties Web of Science datubāzē.