VLeBooks

Izdrukāt

VLEBOOKS

Izdevējs: Browns Books
Apraksts: VLeBooks ir e-grāmatu platforma, kas nodrošina piekļuvi e-grāmatām no pasaulē vadošiem izdevējiem. Šobrīd pieejamas vairāk nekā 800 e-grāmatas, t. sk., vairākas grāmatas par Latviju un Baltiju, vairāk nekā 100 Oxford University Press populārās sērijas Very Short Introduction izdevumi, u. c. Grāmatas var lejupielādēt (no 1 līdz 5 dienām) vai lasīt tiešsaistē.
Tematiskais aptvērums: Vadībzinības, tirgvedība, ilgtspējīga attīstība, vide, ekoloģija, sociālās zinātnes, psiholoģija, ekonomika, bizness, bibliotēkzinātne, informācijas tehnoloģijas, vēsture
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: E-grāmatas
Satura valoda: Angļu valoda
Saskarnes valoda: Angļu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās un LNB lasītājiem arī ārpus LNB telpām

 

PALĪGS E-GRĀMATU IZMANTOŠANAI
VLEBOOKS LIETOŠANAS PAMĀCĪBA (PDF)