SCOPUS

Izdrukāt

SCOPUS

Izdevējs: Elsevier B.V.
Apraksts: Daudznozaru zinātnisko publikāciju, bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze
Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes
Datubāzes veids: Bibliogrāfiskā un citēšanas informācija
Satura veids: Žurnālu un rakstu citējamības indeksi
Satura valoda: Angļu, vācu, franču, itāļu, krievu un citās valodās
Saskarnes valoda: Angļu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās un LNB lasītājiem arī ārpus LNB telpām

Palīgs datubāzes izmantošanā (angļu val.)
Video pamācība