Oxford Reference Online

Izdrukāt

Oxford Reference Online

Izdevējs: Oxford University Press
Apraksts: Ap 392 dažādu nozaru Oxford University Press izdoto enciklopēdiju, vārdnīcu un rokasgrāmatu pilnie teksti. Datubāze piedāvā informāciju meklēt atsevišķos izdevumos vai tematiski pa nozarēm, vai visos avotos vienlaicīgi.
Tematiskais aptvērums: Sociālās, humanitārās, eksaktās zinātnes
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: Enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas
Satura valoda: Angļu valoda
Saskarnes valoda: Angļu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās

Video pamācība