International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences

Izdrukāt

INTERNATIONL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Izdevējs: Elsevier
Apraksts:

Pilnībā atjaunots un pārstrādāts enciklopēdijas International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences otrais izdevums. Enciklopēdijas 26 sējumos apkopota informācija par sociālām zinātnēm un saistītajām zinātņu nozarēm, iekļaujot vēsturisko informāciju, mūsdienu tendences un iespējamos virzienu nākotnē.

Enciklopēdija pieejama no ScienceDirect platformas.

Tematiskais aptvērums: Antropoloģija, arheoloģija, demogrāfija, ekonomika, izglītība, ģeogrāfija, vēsture, valodniecība, filozofija, psiholoģija, socioloģija, politika, tiesību zinātne un citas saistītās zinātņu nozares.
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura valoda: Angļu valoda
Saskarnes valoda: Angļu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās un LNB lasītājiem arī ārpus LNB telpām