Heritage of the Printed Book Database

Izdrukāt

Heritage of the Printed Book Database

Izdevējs: Consortium of European Research Libraries
Apraksts: Eiropas zinātnisko bibliotēku konsorcija kopkatalogs.
Datubāze piedāvā dažādu nozaru pētniekiem pieeju aptuveni 60 lielāko Eiropas un Ziemeļamerikas bibliotēku Eiropā izgatavoto iespieddarbu bibliogrāfiskajiem ierakstiem, aptverot periodu — (c.1455–c.1830). Datubāzē pieejami aptuveni 2,75 miljoni ierakstu, to patstāvīgi papildina ar jauniem ierakstiem bibliotēkas — konsorcija dalībnieces.
Tematiskais aptvērums: Iespieddarbu kopkatalogs
Datubāzes veids: Bibliogrāfiska datubāze
Satura veids: Bibliogrāfiskie apraksti
Satura valoda: Angļu, vācu, itāļu, franču, poļu un citās valodās
Saskarnes valoda: Angļu un vācu valoda
Piekļuve: Pieejams Alekseja Apīņa reto grāmatu un rokrakstu lasītava