HeinOnline

Izdrukāt

HEINONLINE

Izdevējs: William S. Hein & Co., Inc.
Apraksts: HeinOnline ir juridisko avotu datubāze, kas piedāvā informācijas meklēšanu vairāk nekā 2 000 juridiskos žurnālos, sākot no to pirmajiem numuriem. Žurnāli sniedz informāciju par tieslietām un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī svarīgu juridisko lēmumu padziļinātu analīzi. Datubāze ietver arī pilnteksta juridiskās grāmatas, gadagrāmatas, juridiskās klasiskas kolekciju, ASV likumdošanas aktus, ASV līgumus un vienošanās (vēsturiskie un spēkā esošie dokumenti) un ASV augstākās tiesas dokumentus. HeinOnline sastāv no vairākām atsevišķām kolekcijām, kurās var veikt meklēšanu un pārlūkošanu. Visu LNB pieejamo kolekciju sarakstu iespējams aplūkot HeinOnline datubāzes sākumlapā.
Tematiskais aptvērums: Tiesību teorija un vēsture, civiltiesības, krimināltiesības, sieviešu tiesības, politikas zinātne, ekonomika, starptautiskās tiesības, speciālās un jaukta satura tiesību nozares
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: Žurnāli, grāmatas, valdības dokumenti, pirmavoti
Satura valoda: Angļu, vācu, franču un citās valodās
Saskarnes valoda: Angļu, vācu, franču un citās valodās
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA (ANGĻU VALODĀ)
VIDEO PAMĀCĪBA (ANGĻU VALODĀ)