Dawsonera

Izdrukāt

Dawsonera

Izdevējs: Dawson Books
Apraksts: E-grāmatu platforma, kas nodrošina piekļuvi e-grāmatām no pasaulē vadošiem izdevējiem. Šobrīd pieejamas vairāk nekā 800 e-grāmatas, t. sk., vairākas grāmatas par Latviju un Baltiju, vairāk kā 100 Oxford University Press populārās sērijas Very Short Introduction izdevumi, u. c. Grāmatas var lejupielādēt vai lasīt tiešsaistē. Dawsonera e-grāmatu platforma pieejama, pateicoties Swedbank atbalstam.
Tematiskais aptvērums: Vadībzinības, tirgvedība, ilgtspējīga attīstība, vide, ekoloģija, sociālās zinātnes, psiholoģija, ekonomika, bizness, bibliotēkzinātne, informācijas tehnoloģijas, vēsture.
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: E-grāmatas
Satura valoda: Angļu valoda
Saskarnes valoda: Angļu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās un LNB lasītājiem arī ārpus LNB telpām

Palīgs e-grāmatu izmantošanai