Baltisches Biographisches Archiv

Izdrukāt

BALTISCHES BIOGRAPHISCHES ARCHIV

Izdevējs: De Gruyter
Apraksts: Pilnteksta biogrāfiska datubāze
Tematiskais aptvērums: Pieejama informācija par 175 000 ar Baltiju saistītām personībām no 317 biogrāfiskiem uzziņu informācijas avotiem.
Datubāze pieejama no World Biographical Information System platformas, kurā apvienoti dažādi izdevniecības K.G. Saur's veidotie biogrāfiskie arhīvi. Lai varētu meklēt un pārlūkot datubāzes ierakstus, no kopējā arhīvu saraksta jāizvēlas Baltisches Biographisches Archiv. Pilnos tekstus no konkrētajiem uzziņu avotiem sk. View Digitized Article(s) from Archive. Meklēšanas rezultātus iespējams saglabāt kā patstāvīgu saiti SaveURL. Informāciju piedāvā izdrukāt, nosūtīt uz e-pastu vai lejupielādēt PDF formātā.
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: Enciklopēdijas, rokasgrāmatas u.c.
Aptvērums: 1772-2002
Satura valoda: Angļu, vācu, latviešu, igauņu, lietuviešu, poļu un citas valodas.
Saskarnes valoda: Angļu, vācu, spāņu, itāļu un rumāņu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās