Tiešraidē atvērs LNB zinātnisko rakstu 5. sējumu

15/04/2021
Izdrukāt
Foto: Kristians Luhaers
Foto: Kristians Luhaers
1

Šī gada 21. aprīlī plkst. 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks LNB zinātnisko rakstu 5. sējuma atvēršana. Tas veltīts Latvijā dzimušā vācbaltiešu mākslinieka, dzejnieka un ceļojumu aprakstu autora Karla Gotharda Grasa (1767–1814) daiļradei. Tiešraide būs skatāma LNB Facebook lapā, YouTube kanālā un mājaslapā.

Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies:

  • projekta vadītāja Vija Daukšte,
  • krājuma sastādītāja Beata Paškevica,
  • autors Edgars Ceske,
  • lasītājs Pēteris Bankovskis.

K. G. Grass, dzimis Dzērbenes mācītāja ģimenē, kļuvis par jau viņa dzīves laikā Eiropā atpazīstamu mākslinieku, kura darbus iepirka mākslas pazinēji. Grasa skices un darbu pārzīmējumi līdz mūsdienām nonākuši ar Johana Kristofa Broces starpniecību. Uzturēdamies Šveicē, Vācijā un Itālijā, Grass iepazinis daudzus tā laika ģēnijus, viņa draugu vidū bija Frīdrihs Šillers un Vilhelms fon Humbolts. Nesen no jauna atklātie viņa piemiņas albumi (alba amicorum) liecina par šiem daudzajiem kontaktiem. Krājumā apkopoti Karla Gotharda Grasa 250. dzimšanas dienai veltītās starptautiskās konferences un izstādes "Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai" (kuratores Edvarda Šmite un Aija Taimiņa) rosināti Latvijas, Itālijas, Šveices un Vācijas zinātnieku pētījumi.

Daudzas ar Grasa daiļradi saistītās tēmas skartas pirmo reizi, krājumā ievietots arī komentēts Grasa dzejojuma pirmpublicējums, kurā tēlota vācbaltiešu mācītājmuižas sadzīve un mākslinieka ģimene. Tāpat pirmo reizi publicēti vairāki Grasa zīmējumi. Raksti ir latviešu un vācu valodā ar kopsavilkumiem angļu valodā. Krājumā ievietotās gleznu reprodukcijas ir šobrīd pilnīgākais vienuviet skatāmo Grasa darbu apkopojums no dažādām krātuvēm.

Krājumu izdevusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, finansiāli atbalstījis Beklera Mare Balticum fonds.

LNB Zinātnisko rakstu galvenais redaktors: Andris Vilks.

Sējuma redaktore: Beata Paškeviča.

Izdevums tapis ar valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (VPP-IZM-2018/1-0022) atbalstu.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv