Speciālo krājumu departaments

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālos krājumus veido vēsturiski materiāli un novitātes, reto grāmatu kolekcijas un rokraksti, audio un video ieraksti, mūzika, māksla, attēli, fotogrāfijas, kartes, sīkdarbi, nozaru materiāli par Latviju un Baltiju. Kolekciju bagātība un profesionālā pieredze dod iespēju Departamenta nodaļām attīstīties par noteiktas nozares kompetences centriem sadarbībā ar citām atmiņas institūcijām. Departamenta mērķis ir veidot valsts nozīmes speciālās kolekcijas, nodrošināt ērtu un mūsdienīgu pieejamību tām, attīstīt pakalpojumus un sabiedrību iesaistošas aktivitātes, veidot ieinteresētu un izglītotu bibliotēkas lasītāju.

Darbības virzieni

  • LNB speciālo kolekciju, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, attīstība un pieejamība
  • Pakalpojumu attīstība un jaunu lasītāju piesaiste no nozaru eksperta un zinātnes auditorijas līdz ikdienas interesentam
  • Speciālo krājumu integrācija Latvijas un pasaules informācijas, zinātnes, izglītības, kultūras un mākslas telpās
  • Zinātniski pētnieciskā darbība
  • Izglītojošu, mākslas un kultūras pasākumu organizēšana un jaunu lasītāju piesaiste
  • Digitālās bibliotēkas veidošana un e-resursu attīstība
  • LNB atpazīstamības veicināšana

Struktūra

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Kontakti
Tālr.: 67806100
E-pasts: lnb@lnb.lv