Bibliogrāfijas institūts

Izdrukāt

Institūts ir zinātniskais un metodiskais bibliotēku datu un zināšanu organizācijas centrs, kas veic pētniecisko darbu, koordinē, konsultē un izglīto bibliotēku datu jomā, kā arī veic nacionālās bibliogrāfijas aģentūras funkcijas.

Galvenie darbības virzieni

 • Krājuma (nacionālā un ārzemju) veidošana;
 • Oficiālās statistikas par izdevējdarbību Latvijā sagatavošana;
 • Nacionālās bibliogrāfijas veidošana;
 • LNB kataloga organizācija,

Datu un zināšanu organizācijas attīstība, sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām  (IFLA, UDK starptautiskais konsorcijs, ISBN, ISSN, ISMN, EURIG u.c.).
 

Pakalpojumi

1. Latvijas bibliotēku sistēmai:

 • obligāto eksemplāru sadale tā saņēmējām bibliotēkām;
 • zinātnisko bibliotēku kopkataloga kvalitātes kontrole;
 • nacionālā tēzaura un klasifikācijas attīstība;
 • datu jomas standartizācija saistībā ar saskarnozarēm (arhīvi, muzeji), t.sk. digitālā mantojuma metadatu politika;
 • izglītojošais darbs un konsultācijas datu veidošanas jautājumos.

2. Izdevējiem:

 • ISBN, ISSN, ISMN piešķiršana;
 • oficiālās statistikas veidošana izdevējdarbības jomā;
 • UDK indeksu un autorzīmju piešķiršana

3. Starptautiskiem partneriem: datu nodrošināšana projektiem un sadarbības partneriem (piemēram, Europeana, VIAF, ASV Kongresa bibliotēkai, citām nacionālajām bibliotēkām).
 

Tiešsaistes publikācijas

"Latvijas jaunākās grāmatas" (divreiz mēnesī);
"Periodikas rādītājs" (reizi gadā);
"Latvijas izdevējdarbības statistika. Statistisko materiālu krājums" (reizi gadā).
 

Struktūra

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Kontakti

Institūta direktore Anita Goldberga
Tālr.: 67716198
E-pasts: anita.goldberga@lnb.lv