Attīstības departaments

Izdrukāt

Darbības virzieni

  • Konsultatīvais atbalsts Latvijas bibliotēkām, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi (semināri, konferences, diskusijas),
  • Bibliotēku nozares speciālistu informatīvais nodrošinājums: bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes resursu krājuma veidošana (Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava), Latvijas Bibliotēku portāla saturiskā organizēšana,
  • Bibliotēku statistika, bibliotēku nozares terminoloģija,
  • Nacionālu un starptautisku projektu izstrāde, koordinēšana un īstenošana,
  • Bērnu un jauniešu literatūras attīstības un lasīšanas veicināšana, konsultatīvā palīdzība un tālākizglītības programmas bērnu un skolu bibliotēkām, informacionālie pakalpojumi, reģionāli, nacionāli un starptautiski pasākumi bērniem un jauniešiem, kā arī bērnu un skolu bibliotēku darbiniekiem,
  • Kompetenču attīstības centra darba organizācija: mācību programmu izstrāde, bibliotekāru apmācību kursu piedāvājums, tematiskās diskusijas.

Struktūra

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Kontakti
Departamenta direktore Silva Vucena
Tālr.: 67716002
E-pasts: silva.vucena@lnb.lv