Starptautiska konference par medijpratību un informācijpratību

21/01/2019
Izdrukāt
Foto: Jānis Dripe
Foto: Jānis Dripe
1

24. janvārī no plkst. 10.00 līdz 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvā) notiks starptautiska medijpratības un informācijpratības pedagoģijas jautājumiem veltīta konference "TransMIL Conference: Crossing Boundaries in Pedagogy, Policies and Practices of Media and Information Literacy".

Darba valoda: angļu. Konferenci, iepriekš reģistrējoties ŠEIT, var apmeklēt ikviens interesents. Dalība bez maksas.

KONFERENCES PROGRAMMA (PDF)

Konference tiek organizēta, īstenojot "Erasmus+" startēģiskās partnerības projektu "Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanas metožu laboratorija" (Media and Information Literacy & Innovative Teaching Methods Laboratory). Konferences tiks aplūkots plašs tēmu loks, analizējot medijpratības un informācijpratības caurviju aspektus, starpkultūru attiecības un kultūru atšķirības mediju uztverē, medijpratības un informācijpratības akcentus dzimtes, vecuma un sociālo grupu skatījumā. Konferencē tiks runāts par medijpratību un informācijpratību mediju un žurnālisma caurspīdīguma kontekstā, tiks skatīta medijpratības un informācijpratības starpdisciplinaritāte digitālo humanitāro zinātņu, mediju pedagoģijas, komunikācijas zinātnes, kognitīvo zinātņu un datorzinātņu kontekstā.

Mūsdienu sabiedrībā medijpratība un informācijpratība tiek uzskatīta par pamatkompetenci, kas ietver dažādas ar mediju lietojumu un veidošanu, kā arī komunikāciju saistītas kompetences. 

Projektu "Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanas metožu laboratorija" un konferenci finansē Eiropas Savienības programma "Erasmus+". Latvijas Nacionālā bibliotēka ir projekta partneris, kas kopā ar Rīgas Stradiņa Universitāti piedalās konferences organizēšanā.

Papildu informācija: https://www.rsu.lv/en/events/transmil-conference