Standarta projekta aptauja

29/06/2021
Izdrukāt

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā š. g. 12. jūlijā ir izsludināta publiskā aptauja Latvijas standarta projektam "LVS ISO 9707: Informācija un dokumentācija – Statistika par grāmatu, laikrakstu, periodisko izdevumu un elektronisko izdevumu izdošanu un izplatīšanu".

Standarts ir starptautiskā standarta "ISO 9707:2008: Information and documentation – Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications" tulkojums latviešu valodā. Tā mērķis ir sniegt ieteikumus par izdevējdarbības statistikas uzturēšanu starptautiskajai izdevējdarbības kopienai.

Ierosinājumus nepieciešamajiem labojumiem un komentārus lūdzam iesniegt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas standartizācijas ekspertei Intai Virbulei (e-pasts: inta.virbule@lnb.lv).