Letonikas un Baltijas centrs

Izdrukāt

Letonikas un Baltijas centrs ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta struktūrvienība.

Centra darba virzieni:

  • lasītāju apkalpošana
  • uzziņu un konsultāciju sniegšana pēc lasītāju pieprasījuma
  • krājuma veidošana un saglabāšana un popularizēšana
  • bibliogrāfiskā uzziņu aparāta veidošana,
  • izstāžu sagatavošana
  • zinātniskais darbs
  • zinātnisku bibliogrāfiju sagatavošana
  • līdzdalība LNB digitālo resursu veidošanā

Centra struktūra:

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Kontakti
Centra vadītāja Vija Daukšte
Tālr.: 67716016
E- pasts: vija.daukste@lnb.lv