Krājuma saglabāšanas centrs

IzdrukātNosūtīt

Centra darba virzieni

  • LNB krājumos esošos izdevumu un citu materiālu konservācija un restaurācija,
  • LNB krājumu glabāšanas apstākļu kontrole.

Pakalpojumi

  • bibliotēku speciālistu konsultēšana saglabāšanas jautājumos.

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Kontakti
Centra vadītāja Iveta Daugule-Balode
Tālr.: 67716153
E-pasts: iveta.daugule@lnb.lv