Seminārs par Latvijas vēstures avotiem atmiņas institūciju krājumos

22/11/2019
Izdrukāt
Seminārs par Latvijas vēstures avotiem atmiņas institūciju krājumos
Seminārs par Latvijas vēstures avotiem atmiņas institūciju krājumos
1

12. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas lasītavā (5. stāvā) notiks zinātniski praktisks seminārs "Publicēti un nepublicēti Latvijas vēstures avoti dažādu atmiņu institūciju krājumos". Dalība bez maksas.

Programma:

10.00–10.30 Lolita Fūrmane "Rīgas pirmā pilsētas teātra nošu kolekcija LNB krājumā"

10.30–11.00 Pauls Daija "Avoti par tautas apgaismību LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā"

11.00–11.30 Beata Paškevica "Vidzemes piētisma avoti Eiropas krātuvēs"

12.00–12.30 Anda Juta Zālīte "18. gadsimta kartogrāfiskie avoti Latvijas ģeogrāfiskās ainavas izpētē"

Pārtraukums 30 min.

13.00–13.30 Ināra Klekere "Pētniecības avoti un metodes Alekseja Apīņa zinātniskajā darbībā"

13.30–14.00 Jānis Kalnačs "Dodoties ceļā, nevar droši zināt, kur tas novedīs (Jēkabs Strazdiņš – mākslinieks, kritiķis, kolekcionārs, pasniedzējs)"

14.00–14.30 Viesturs Zanders "Procesi trimdas latviešu grāmatniecībā: presē nepamanītais un neatrodamais"
 

Seminārs ir daļa no bibliotēkas īstenotā valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību", nr. VPP-IZM-2018/1-0022.

Projekta mērķis ir aktualizēt līdz šim mazapgūtus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus, vēstures periodus un jautājumus. Pamatojoties uz jaunradītajām zināšanām, rosināt konceptuālas diskusijas par jēdzienu "dokumentārais mantojums", tā vietu kopējā nacionālā kultūras mantojuma kontekstā un bibliotēku lomu tā izpētē un tālāknodošanā sabiedrībai.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: +371 26472501