Semināra "Akadēmiskais godīgums un ētika augstākajā izglītībā" prezentācijas

15/11/2019
Izdrukāt

2019. gada 12. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika seminārs "Akadēmiskais godīgums un ētika augstākajā izglītībā". Seminārā tika prezentēti rezultāti un secinājumi no 2019. gadā ministrijas veiktās aptaujas par augstākās izglītības iestādēs pēdējo trīs gadu laikā paveikto un nākamo trīs gadu laikā plānoto akadēmiskā godīguma un ētikas jautājumu risināšanai. Augstskolu pārstāvji dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem un aktualitātēm nozarē, bet praktiskās aktivitātes laikā tika apzināti nozares problēmjautājumi un definēti akadēmiskā godīguma un ētikas veicināšanas uzstādījumi institucionālā un nacionālā līmenī.

 

Rīkotāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte

 

KONFERENČU, SEMINĀRU, SANĀKSMJU MATERIĀLI