Meklēt

Meklēšanas rezultāts

 1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu sējumi

  Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | SATURA RĀDĪTĀJS (PDF) Latvijas ... aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. [XIV]. Rīga: Avots, 1986. V. Lāča Latvijas PSR ...

  Latvijas Nacion... - 20/05/2021 - 13:10

 2. Proceedings of the National Library of Latvia – Volumes

  Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 6 (XXVI), Latviešu ... (XXVI), Latvian Terminology in a Centenary. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | CONTENT (PDF) Latvijas Nacionālā ... aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. [XIV] = Государственная библиотека ...

  Latvijas Nacion... - 27/05/2021 - 12:35

 3. Nacionālā bibliogrāfija

  ... ► Izmaiņas nacionālās bibliogrāfijas datos NACIONĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA Nacionālā bibliogrāfija pa izdevumu veidiem: ...

  Latvijas Nacion... - 10/01/2018 - 16:23

 4. Grāmatas "Knuts Skujenieks. Bibliogrāfija" atvēršana

  ... korē (11. stāvā) notiks grāmatas "Knuts Skujenieks. Bibliogrāfija" atvēršanas svētki. LNB sagatavotais personālais ... rādītāji un personu rādītājs. Dzejnieka bibliogrāfija sniedz plašu panorāmisku skatu ne tikai uz viņa dzīvi un ... Daneberga Letonikas un Baltijas centrs Latvijas Nacionālā bibliotēka Tālr.: +371 67806143   E-pasts: ...

  Latvijas Nacion... - 12/05/2017 - 11:58

 5. Tulkotājas un starpkultūru attiecību stiprinātājas Astras Šmites bibliogrāfija

  ... Astras Šmites tulkoto un pētniecisko darbu apkopojums. Bibliogrāfija pieejama gan Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā, gan ... Lauma Remese Nozaru informācijas eksperte Latvijas Nacionālā bibliotēka E-pasts: lauma.remese@lnb.lv ...

  Latvijas Nacion... - 02/09/2020 - 10:56

 6. Āzijas studijas

  ... resursos "Primo" Elektroniskais kopkatalogs Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti) Tiešsaistes abonētās ...

  Latvijas Nacion... - 17/12/2020 - 12:55

 7. Katalogi un datubāzes

  ... bibliotēkas vienotais meklētājs Nacionālā enciklopēdija LNB autoritatīvā datubāze /  Apraksts Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti) /  Apraksts ...

  Latvijas Nacion... - 27/05/2021 - 11:53

 8. Ģeogrāfija un kartogrāfija

  ... resursos "Primo" Elektroniskais kopkatalogs Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti) Digitālā bibliotēka ...

  Latvijas Nacion... - 16/11/2020 - 20:51

 9. Sports

  ... resursos "Primo" Elektroniskais kopkatalogs Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti) Tiešsaistes abonētās ...

  Latvijas Nacion... - 05/12/2019 - 11:08

 10. Latvijas Nacionālās bibliotēkas personas datu apstrādes politika

  1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk tekstā – LNB) ir Kultūras ministrijas ... organizācijas sistēmu un resursus. Nacionālā bibliogrāfija ir informācijas kopums par fiziskā un digitālā formā ...

  Latvijas Nacion... - 26/02/2021 - 17:21

Lapas