Rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšana un lasījumi

12/09/2019
Izdrukāt
Rīgas ārsta un kolekcionāra Nikolausa fon Himzela (1729–1764) portrets. Nezināms mākslinieks. 1765. Audekls, eļļa, 89 x 73 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Foto: Didzis Grodzs
Rīgas ārsta un kolekcionāra Nikolausa fon Himzela (1729–1764) portrets. Nezināms mākslinieks. 1765. Audekls, eļļa, 89 x 73 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Foto: Didzis Grodzs
1

Trešdien, 18. septembrī, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā (1. stāvā) izstādes "Neredzamā bibliotēka" pasākumu programmas ietvaros notiks domnīcas "Creative Museum" rīkoti Nikolausam fon Himzelam veltīti lasījumi un rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšana. Dalība bez maksas.

Nikolauss fon Himzels (Nikolaus von Himsel, 1729—1764) bija Rīgas ārsts, enciklopēdists, kolekcionārs un pēc būtības arī muzeologs, kura vārdā nosauktajam vecākajam publiskajam muzejam Baltijā (tagad Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs) 2023. gadā gaidāma 250. jubileja. Taču — cik daudz mēs zinām par Latvijas muzeju tradīcijas iedibinātāju, Eiropas apceļotāju Himzelu un viņa atstāto Apgaismības laikmeta mantojumu?

Nikolausam fon Himzelam veltītie lasījumi LNB ļaus ielūkoties rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" lappusēs. Pirmo reizi tajā sniegts detalizēts ieskats Himzela pārstāvētās Rīgas patriciešu dzimtas ģeneoloģijā un Himzelu ģimenes legāta administrēšanas un dzimtas kolekciju pārvaldības principu iedibināšanā. Šeit centrālu lomu spēlē Himzela māte Katarīna Kristīna Himzela, kuras rūpēm par dēla gribas izpildīšanu un tālākajiem Himzela muzeja kolekcijas likteņiem izseko Aija Taimiņa.

Himzela ceļojuma dienasgrāmatas tulkotājs Edgars Ceske pievēršas apgaismības laikmeta faktoram Himzela personības veidošanā, iezīmē viņa dienasgrāmatas vietu vācu ceļojumu literatūras ainavā un sniedz izvērstu ieskatu Eiropas muzeju pirmsākumu vēsturē.

Baiba Vanaga iedziļinās Himzela muzeja Rīgā (1773—1890) vēsturē, pētot lokālās muzejniecības tradīcijas, muzeja kolekciju attīstību, pētniecību un nozīmīgākās ar muzeju saistītās personības.

Astra Spalvēna raksta par 18. gadsimta Eiropas jauno gastronomisko kultūru, sniedzot plašu kultūrvēsturisku fonu, kas ļauj labāk izprast ārsta Himzela profesionālās intereses veselīga uztura jomā.
 

Pasākuma programma:

16.00–16.15 Raivis Sīmansons. Muzeologs Himzels un viņa laiks

16.15–16.30 Aija Taimiņa. Himzelu dzimtas legāts

16.30–16.45 Edgars Ceske. 18. gadsimts. Laikmeta faktors Nikolausa fon Himzela fenomena veidošanā

16.45–17.00 Astra Spalvēna. Jaunā virtuve: 18. gadsimta Eiropas gastronomiskās kultūras raksturojums

17.15–17.30 Edgars Ceske. Nikolausa fon Himzela dienasgrāmata vācu ceļojumu literatūras kontekstā

17.30–17.45 Edgars Ceske. Nikolauss fon Himzels un Eiropas muzeju pirmsākumi

17.45–18.00 Baiba Vanaga. Himzela muzejs Rīgā (1773—1890)

18.00 Rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks atklāšana"

Izstādi "Neredzamā bibliotēka" pavadošo pasākumu programmu veido priekšlasījumi un sarunas par LNB, kā arī citu Latvijas atmiņas institūciju vēsturiskajām kolekcijām. Izstāde, kas skatāma līdz 2020. gada 1. martam, LNB 100. gadskārtā vēlas izcelt to krājuma daļu, kas ir bibliotēkas sākotne. Krājums ietver daudznacionālus stāstus, vēsturiskās kolekcijas, notikumus, cilvēkus, vietas un dokumentus, kas sniedzas daudz tālākā pagātnē par bibliotēkas dibināšanu 1919. gadā un aptver visu Latvijas teritoriju. Izstāde veltīta 14 LNB vēsturiskajām kolekcijām, kas veidojušas bibliotēkas krājuma pamatu.

Izstāde "Neredzamā bibliotēka" un tās pasākumu programma norit valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpēte sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību veicināšanai" ietvaros.

Ar izstādi saistīto pasākumu cikls notiek sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību.

Nikolausam fon Himzelam veltītos lasījumus un rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšanu rīko domnīca "Creative Museum".

 

Papildu informācija:
Maija Uzula-Petrovska
Ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" projektu vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: maija.uzula-petrovska@lnb.lv
Tālr.: +371 29631741