Projekts: Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno projektu "Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana", kā rezultātā tiks izdota grāmata no Pilsonības izglītības federālās aģentūras (Bundeszentrale für Politische Bildung, Vācija) izdevumu klāsta par digitalizāciju. Vācu publikācija pieejama: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bild....

Rakstu krājums ir mācību procesa atbalsta resurss vidusskolu skolēniem un augstskolu studentiem, un kā dāvinājums tiks nodots reģionu skolām un augstskolām. Papildus tam 2021. gada nogalē notiks 3 pasākumi (lekcijas, diskusijas u.tml.) LNB un reģionos.

Projekta pirmsākumi saistās ar 2017. gadu, kad projektā "Sākot pilsonības izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana" tika aizsākta izdevumu sērija "Pilsoniskā izglītība" un izdotas grāmatas "Īsi par demokrātiju" un "Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās". 2019. gadā šajā sērijā izdotas grāmatas "Starptautiskā drošība" un "Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības".

Projekts atbalsta LNB izglītojošās darbības stratēģijas realizāciju, kas citu mērķu starpā paredz sekmēt sabiedrības prasmi pārzināt un pielietot savas pilsoniskās prasmes un tiesības, iegūt informāciju no kvalitatīviem avotiem, kritiski novērtēt informāciju, ievērot drošību virtuālajā vidē, veicināt zināšanu sabiedrības izaugsmi.

Projekta īstenošanas termiņš: 26.04.2020.–31.12.2021.

Projekta budžets: 17 000,00 EUR

Projekta finansētājs: Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrija

Līdzfinansējums: Latvijas Nacionālā biblotēka