Projekts: Sākot pilsonības izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana

Izdrukāt

Projekta "Sākot pilsonības izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana" rezultātā līdz 2017. gada beigām tiks izdotas 2 grāmatas par aktuālām pilsoniskās sabiedrības tēmām no Pilsonības izglītības federālās aģentūras (Bundeszentrale für Politische Bildung) grāmatu sērijām. Sagatavošanā ir rakstu krājumi "Īsi par demokrātiju" un "Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās". Rakstu krājumi tiek veidoti kā mācību procesa atbalsta resurss vidusskolu skolēniem un studentiem. Grāmatas tiks dāvinātas reģionu skolām un augstskolām.

Papildus tam tiek organizēti 4 pasākumi reģionos 2017. gada decembrī Jelgavā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī.

Projekts atbalsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas izglītojošo darbību, kas citu mērķu starpā paredz sekmēt sabiedrības prasmi pārzināt un pielietot savas pilsoniskās prasmes un tiesības.

Projektu finansē: Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrija

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2017.–31.12.2017.