Projekts: Rakstpratības attīstība Eiropā

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar 12 citām Eiropas valstu bibliotēkām īsteno Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas (CEF-TC-2016-3) atbalstītu projektu "Rakstpratības attīstība Eiropā" (Rise of Literacy).

Projekta rezultātā ir plānots radīt vairākas tematiskās kolekcijas (manuskripti, grāmatas, avīzes), virtuālās izstādes, virtuālās galerijas, blogu ierakstu sērijas, informatīvās slejas, kā arī digitālas izlases vietnē Europeana, kas vienkopus apkopo, kontekstualizē, skaidro, apraksta un izceļ dažādās Eiropas valstīs un valodās saglabājušos rakstīto kultūras mantojumu, kas saistās ar rakstpratības un izglītības attīstību Eiropā. Projekta ietvaros mērķtiecīgi atlasītie, izceltie un piegādātie materiāli īpaši izcels nacionālo valodu attīstību, rakstītās valodas attīstību, dažādu literatūras veidu un lasīšanas paradumu daudzveidību un tendences dažādos sociālos slāņos cauri gadsimtiem, kā arī žanru bagātību. Latvijas Nacionālā bibliotēka projektā ir uzņēmusies atbilstoši saviem darbības galvenajiem uzdevumiem atlasīt, apstrādāt, sistematizēt, atklāt, izpētīt un aprakstīt tās krājumā esošo materiālu saistībā ar rakstpratību, tādējādi nodrošinot bāzi tālākas pētniecības attīstībai un letonikas materiāla integrēšanai starptautiski. Kā arī koordinēt partneru kopējās tematiskās kolekcijas par grāmatām konceptuālo izveidi un kopējās virtuālās izstādes “Rakstpratības attīstība Eiropā” izstrādi un koordinēšanu, izstrādāt un sagatavot tematiskās slejas, galerijas, profesionālus blogu ierakstus angļu valodā (par pasakām, ābecēm, 19.gadsimta bestselleriem, lasīšanas paradumiem, utt.).

Rezultātā tiks nodrošināta Latvijas satura un Latvijas ekspertu un pētnieku klātbūtne un iesaiste kopīgā Eiropas vēstures un kultūras mantojuma apzināšanas un izpētes projektā, pievienots bagātīgs tekstuālais materiāls vietnei Europeana saistībā ar rakstpratības attīstību Latvijā, sakārtotas ar rakstpratības un izglītības attīstību saistīto jautājumu digitālās kolekcijas Latvijas Nacionālās digitālajā bibliotēkā, sagatavots un apkopots plašs materiāls tālākai pētniecībai rakstpratības, lasīšanas paradumu un grāmatniecības vēstures pētniecībā Latvijā, radīta ērta digitālā platforma ar virtuālo izstāžu, galeriju un informatīvo sleju un blogu palīdzību salīdzinošai rakstpratības un informācijas pratības jautājumu skaidrošanai un mācīšanai, sagatavoti vismaz 10 zinātniski raksti par rakstpratības jautājumu attīstību Latvijā, saistībā un salīdzinājumā ar norisēm Eiropā un izcelta izglītības attīstība, lasīšanas paradumi, grāmatniecības vēsture Latvijā Eiropas kontekstā.

Projektu līdzfinansē: Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programma

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2017.–28.02.2019.