Projekts: Mediju prakse apgaismības laikmetā

IzdrukātNosūtīt

Projekts "Mediju prakse apgaismības laikmetā" ("Medienpraktiken der Aufklärung / Media Practices of the Enlightenment") ir vērsts uz pētniecības tīklu izveidi starp attiecīgām studiju un pētniecības programmām Potsdamas, Tartu, Latvijas un Bordo universitātēs, tajā pašā laikā iesaistot arī LNB kā projekta stratēģisko neakadēmisko partneri.

Projektā tiks īstenota studentu un personāla apmaiņa starp četrām iesaistītajām augstskolām (no 2017. gada pavasara), starptautiska vasaras skola Rīgā un Tartu (2017. gada rudenī), izstāde "Baltijas valstis kā starptautiska mediju vide" Rīgā un Tartu (2018. gada pavasarī) un noslēguma konference "Mediju tirgus eiropeizācija kopš Apgaismības laikmeta" Bordo (2019. gada vasarā).

Koncentrējoties uz "mediju praksi apgaismības laikmetā", projekts balstās uz apgaismības pētniecības aktuālām tendencēm, saskaņā ar kurām apgaismība galvenokārt tiek definēta kā vizualizācijas, pārdomu un kritikas prakse, un līdz ar to neaprobežojas ar 18. gs., bet ir spēkā arī šodien. Projekts tādējādi apvieno vēsturiskus pētījumus par mediju praksi un informācijas tīkliem Apgaismības laikmetā ar pašreizējām norisēm jauno mediju un starpvalstu komunikācijas kontekstā. Tā ir starpdisciplināra pieeja literatūrzinātnei, vēsturei un žurnālistikai, attīsta digitālās metodes pirmavotu indeksēšanai, analīzei un piekļuvei.

LNB plānotās projekta aktivitātes:

  1. Digitālās platformas izveide. Projekts paredz ar apgaismību saistītu materiālu digitalizāciju un to ievietošanu projektā īpaši izstrādātā digitālā platformā. LNB veidos ekskluzīvu digitālo kolekciju ar hernhūtiešu materiāliem Vidzemē, nodrošinot visu LNB krājumā esošu hernhūtiešu rokrakstu, atbilstošo retumu iespieddarbu, kā arī citu institūciju materiālu digitalizāciju.
  2. Vasaras skola (28.08.-03.09.2017. Rīga / 04.09.-10.09.2017. Tartu). LNB nodrošina pasniedzējus, telpas un aprīkojumu Rīgas vasaras skolas semināriem, kā arī materiālus vasaras skolai.
  3. Izstāde. LNB nodrošina pilnu izstādes izveidi, kā arī izstādes popularizēšanas pasākumu organizēšanu. Izstāde notiks LNB telpās 2018. gada martā-aprīlī. Izstādes koncepcija tiks izstrādāta vasaras skolas laikā un vairāki no projektā iesaistītajiem studentiem būs kuratori, kā arī rakstīs izstādes pavadošos tekstus. Izstādes teksti būs latviešu un vācu valodās. Paralēli notiks izstāde Tartu. Abas izstādes būs konceptuāli saistītas, bet katrā vietā ar saviem objektiem.

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2017.-31.08.2019.