Projekts: Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācību metožu laboratorija

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) piedalās Rīgas Stradiņa universitātes koordinētā ERASMUS+ finansētā projektā "Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācību metožu laboratorija" (2017-1-LV01-KA203-035429).

Projekta mērķis ir starptautiskas maģistra studiju programmas un virtuālās laboratorijas izveide inovatīvu mācīšanas un mācīšanās metožu izstrādei un attīstīšanai mediju un informācijas pratības jomā.

Projekta galvenie uzdevumi ir nodibināt starptautisku un starpdisciplināru zināšanu apmaiņas, kapacitāšu attīstīšanas un kompetenču pilnveides centru, kā arī teorētisko un metodoloģisko resursu datu bāzi mediju un informācijas pratības izglītības jomā, kas būtu balstīta uz praktisko pētījumu, radošo eksperimentu un projektu izstrādes rezultātā gūtajiem rezultātiem (laboratorijas koncepcija), identificēt mediju un informācijas pratības attīstības galvenos virzienus, kā arī mediju un informācijas pratības struktūru un formu sabiedrībā, izveidojot studiju programmu, balstoties uz iegūtajām zināšanām un mūsdienu nepārtraukti mainīgo mediju un informatīvo vidi. 

Projekta centrā ir pratības mainīgā koncepcija. Viena no mūsdienu izglītības aktualitātēm ir – kā attīstīt mediju pratību, ņemot vērā visus aspektus un formas, izdalot mediju, informācijas un digitālās vides aspektus.

Projekta partneru struktūru veido piecas universitātes, Gēteborgas Universitātes struktūrvienība Medijpratības un informācijpratības un inovatīvo apmācības metožu laboratorijas ekspertīzes centrs (Nordicom) un divas medijpratības jautājumos iesaistītas organizācijas – LETA un LNB.

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2017.–30.04.2020.