Projekts: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs

IzdrukātNosūtīt

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir projekta "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs" zinātniskais partneris un veic individuālo pētījumu Nr. 2.1. "Tekstuālu datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā", kura mērķis ir izveidot universālu tekstu anotēšanas risinājumu. Projekta ietvaros tiks meklēts optimālais risinājums būtiskās informācijas marķēšanai un identificēšanai digitālos teksta resursos, kas ļaus atklāt tekstos "paslēptās" likumsakarības, kuras nebūtu iespējams konstatēt, analizējot tradicionālus (neanotētus) teksta dokumentus. Pētniecības projekta rezultāts būs noderīgs gan digitālo humanitāro zinātņu pētniekiem, gan jebkuram uzņēmumam ar lieliem digitālo tekstu resursiem, kam var būt nepieciešama datorizēta analīze. Pētījums ir uzsākts 2016. gada 1. septembrī un turpināsies 18 mēnešus. Līdz projekta noslēgumam plānots izstrādāt tekstu anotēšanas prototipu un pārbaudīt to ar vairākiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas pilna teksta resursiem.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ietvaros.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2016.-28.02.2018.