Projekts: CreaTeams in Library

IzdrukātNosūtīt

Projekta "CreaTeams in Library" mērķis ir palielināt projekta partnerinstitūciju un projekta dalībnieku (bibliotēku speciālistu) zināšanas, lai stiprinātu bibliotēkas apmeklētāju kompetenci un prasmes mūžizglītības un aktīvas pilsonības jomā, t. n., bibliotekāru kompetences paaugstināšanu, paplašinot zināšanas par pārrobežu bibliotēku darbu, lai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pilsoņi uzlabotu prasmes un spētu vieglāk iesaistīties dialogā un aktīvāk darboties sabiedrībā. Projekta partneru (7 valstis, 12 organizācijas) uzdevums ir izveidot labi funkcionējošu starptautisku tematisko tīklu, kas nodrošina partnerinstitūciju starptautisku sadarbību, balstoties uz eksperimentālu kultūru (www.creativeliteracyturku.com). Eksperimentāla kultūra ir būtiska pārrobežu sadarbības attīstībai. Eksperimentālu metožu izmantošana pretēji ierastajai birokrātiskajai pieejai māca dalībniekus darboties viegli, strādāt brīvi. Dažādu resursu kombinēšana, brīvprātīgo un sadarbības partneru  iesaistīšana bibliotēkas darbā kopumā dod bibliotēkas darbībai lielākus resursus, savukārt pakalpojuma gala saņēmējiem (bibliotēkas klientiem) sniedz papildus arī iespēju piedalīties bibliotēkas attīstībā un izveidē.

Projektā notiks starpvalstu sanāksmes, nacionāla mēroga partneru sanāksmes, tiks nodrošināta komunikācija starp nacionālā mēroga sanāksmēm un tiks īstenoti eksperimentāli pārrobežu un starpnozaru pasākumi. Pasākumu dalībnieki tiks mudināti sadarboties gan savā starpā, gan arī ar citiem pieaugušo neformālās izglītības dalībniekiem.

Projekta finansētājs: Nordplus Pieaugušo izglītības programma

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2017.–31.08.2018.