Pabeigtie projekti

Izdrukāt
 • Albuma "Terra Mariana 1188-1888" faksimila izdošana / Apraksts
 • Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem / Apraksts
 • Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās / Apraksts
 • Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās / Apraksts
 • Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās / Apraksts
 • Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai / Apraksts
 • CreaTeams in Library / Apraksts
 • Datu masīvu kvalitātes analizēšanas un uzlabošanas tehnoloģijas / Apraksts
 • Digitālā teksta formāta un multimediju formāta ietekme uz mācīšanos bērnībā: daudzdimensionāla pieeja. Sagatavošanas vizīte / Apraksts
 • Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta / Apraksts
 • Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība / Apraksts
 • EDLnet / Apraksts
 • EDLocal / Apraksts
 • Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē / Apraksts
 • Eiropas zinātnisko bibliotēku asociācijas (LIBER) 43.konference
 • Europeana Awareness / Apraksts
 • Europeana DSI-2 / Apraksts
 • Europeana Inside / Apraksts
 • Europeana Newspapers / Apraksts
 • Europeana Sounds / Apraksts
 • EuropeanaTravel / Apraksts
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs / Apraksts
 • iTSELF − innovations for Turkey, Serbia, Estonia, Latvia and France (Inovatīvu kultūras mantojuma pakalpojumu veidošana bibliotēkās) / Apraksts
 • Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide (Val-Net) / Apraksts
 • Izstāde "Grāmata 1514-2014" un akadēmiskie lasījumi "21. gadsimta saturs"
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieaugušo izglītības darbā iesaistītā personāla profesionālā pilnveide semināros – mācību darbnīcās bibliotēkas profesionāļiem / Apraksts
 • Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums / Apraksts
 • Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācību metožu laboratorija / Apraksts
 • Mediju prakse apgaismības laikmetā / Apraksts
 • Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide / Apraksts
 • Pētījums par atvērtās zinātnes stāvokli Latvijā un rīcībpolitikas rekomendāciju izstrāde / Apraksts
 • Rakstpratības attīstība Eiropā / Apraksts
 • Sākot pilsonības izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana / Apraksts
 • TELplus / Apraksts
 • Tiesiskās vides izveide e-grāmatu izsniegšanai Latvijas bibliotēkās / Apraksts
 • Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās / Apraksts
 • Turpinot pilsonības izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana / Apraksts
 • Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām / Apraksts
 • Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide / Apraksts
 • Zenit stāsti / Apraksts

 

AKTUĀLIE PROJEKTI