Projekts: Medicīnas informācijas pratība

Izdrukāt
Medicīnas informācijas pratība
Medicīnas informācijas pratība
1

2019. gadā tika apstiprināts Rīgas Stradiņa universitātes izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts "Medicīnas informācijas pratība" ("Medical Information Literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371, kurā Latvija Nacionālā bibliotēka darbojas kā partnerorganizācija.

Projekta mērķis − izstrādāt inovatīvu, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības programmu bibliotekāriem, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos materiālus (e-grāmata), kura ir domāta pasniedzējiem, un mācību materiālus.

Plānotie rezultāti:

  1. Inovatīva, starptautiska, profesionāla pilnveides programma;
  2. Pasniedzējiem adresētie metodiskie materiāli un mācību materiāli.

Mērķauditorija:

  • bibliotēku speciālisti no publisko, skolu, koledžu, augstskolu un slimnīcu bibliotēkām;
  • veselības aprūpes nozares speciālisti, kurus interesē uzticama informācija darba vajadzībām;
  • veselības zinātnes pasniedzēji, kurus interesē informācija studiju procesa nodrošināšanai;
  • Eiropas medicīnas informācijas speciālisti, kuri plāno izstrādāt un/vai pasniegt līdzīgas apmācības programmas.

Projekta partneri: Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Lietuvas Veselības zinātnes universitāte, Tartu Universitātes slimnīca, Tallinas Universitāte

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2019.−30.11.2021.

Projekta finansējums: 141 815,00 EUR

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Papildu informācija:  e-pasts: viktorija.aleksejeva@lnb.lv