Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieaugušo izglītības darbā iesaistītā personāla profesionālā pilnveide semināros – mācību darbnīcās bibliotēkas profesionāļiem

IzdrukātNosūtīt

Projektā 2016. gadā notikusi divu LNB Pakalpojuma departamenta mācību pakalpojumā iesaistīto darbinieču stažēšanās bibliotēkas izglītojošā profesionāla mācību darbnīcās Spānijā, kuru programmā ietvertas šādas tēmas:

  1. Bibliotēku zīmols: zīmola koncepts, iespējam izmantot zīmolvedības stratēģijas bibliotēku un kultūras institūciju darbībā, zīmola modeļi kultūras institūcijām un to pakalpojumiem.
  2. "Zaļās" bibliotēkas: apkārtējai videi draudzīgas bibliotēkas koncepts, "zaļu pakalpojumu" modeļi un/vai zaļas bibliotēku darbības kampaņas.
  3. Uz lietotāju orientēts pakalpojumu dizains: uz lietotāju orientētu bibliotēkas pakalpojumu attīstība.
  4. Spēļu elementu izmantošana pakalpojumu izveidē: spēļu elementa izmantošanas (gamification) koncepts, tā izmantošana pakalpojumu izveidē, bibliotēku pakalpojumi, kuru izveidē izmantojams spēļu elementu koncepts.
  5. Projektu attīstība: projekta idejas izveide, projekta īstenošana, publicitāte un rezultātu izmantošana, uz bibliotēkas darbu orientēti projektu.

2017. gadā tiks turpināta projekta rezultātu un iegūtās prakses un pieredzes izplatīšana.

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2016. - 31.07.2017.