Projekts: Kultūras mantojuma nākotne modernā Eiropā

Izdrukāt

Projekts "Kultūras mantojuma nākotne modernā Eiropā" ir vērsts uz literārā kultūras mantojuma (īpaši manuskriptu un seniespiedumu) izpratnes veicināšanu un izpēti. Projektā tiks īstenota studentu un personāla apmaiņa un kopīgu semināru un zinātnisko aktivitāšu rīkošana starp augstākās izglītības un kultūras atmiņas institūcijām no Potsdamas, Krakovas, Boloņas, Atēnām, Bordo, Rīgas, Kopenhāgenas un Luksemburgas. Plānotas trīs vasaras skolas un semināru virkne par dažādām tēmām, sadarbības veicināšana starp augstākās izglītības iestādēm un bibliotēkām un muzejiem, izstāžu veidošana.

Projekta centrā ir kultūras mantojuma koncepts, tā mērķi ietver inovatīvas zinātniskas un pedagoģiskas metodoloģijas izstrādi par šī koncepta dinamiku ar īpašu uzsvaru uz kultūras mantojuma literārajiem avotiem – manuskriptiem un seniespiedumiem. Projekts analizēs Eiropas kultūras mantojuma lokālos un reģionālos avotus, attīstīs jaunas zināšanas par šo avotu materialitāti, daudzvalodību un starpkultūru aspektiem kā radošiem resursiem. Tajā plānota starpdisciplināra izpēte un starptautiskas sadarbības veicināšana.

LNB plānotās projekta aktivitāte ir izstādes veidošana par hernhūtiešu rokrakstiem LNB krājumā. LNB nodrošina pilnu izstādes izveidi, kā arī izstādes popularizēšanas pasākumu organizēšanu. Izstādes tēma būs atbilstoša projekta virstēmai, tās centrā būs LNB rokrakstu un seniespiedumu krājums. Izstāde tiks atklāta LNB telpās 2022. gada februārī. Izstādes koncepciju izstrādās LNB pētnieku darba grupā, konsultējoties ar projekta ārzemju partneriem.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2019.–31.08.2022.

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+