Projekts: Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai / CARD

Izdrukāt
Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai / CARD
Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai / CARD
1

Projektu "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.
 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem procesiem kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Projekta tematiskie virzieni:

 • Mākslinieciskās jaunrades vēstures pētniecība un tās rezultāti kā kultūras kapitāla attīstības resurss.
 • Aktuālo kultūras procesu ekosistēma un sabiedrības līdzdalība kā kultūras kapitāla vairošanas resurss.
 • Kultūras mantojuma loma kultūras ekosistēmas attīstībā. Atmiņas institūcijas kā kultūras kapitāla resurss.
 • Sabiedrības un mantojuma kopienu līdzdalības prakses. Mantojuma kopienas jauniešu segmentā.
 • Mākslinieciskās jaunrades un kultūras mantojuma pētniecības metodoloģijas specifika un attīstība.
 • Kultūras un radošā sektora ietekmes un pārneses efektu noteikšana.
   

Projekta uzdevumi

 1. analizēt atsevišķus mākslas vēstures fenomenus (arhitektūrā, audiovizuālajā un filmu mākslā, mūzikā, skatuves mākslās, vizuālajās mākslās un dizainā) un to lomu kultūras kapitāla veidošanā;
 2. pētīt mūsdienu kultūras procesus – kartējot, tipoloģizējot un analizējot savstarpējās saiknes starp kultūras ekosistēmas aktoru grupām;
 3. analizēt atsevišķu kultūras mantojuma veidu lomas un transformācijas kultūras ekosistēmā;
 4. pētīt mantojuma kopienu un citu sabiedriski aktīvo grupu (īpaši jauniešu) daudzveidību un jaunās mantojuma pārvaldības un komunikācijas pieejas;
 5. pētīt un sistematizēt mākslas un digitalizācijas pētniecības metodoloģiskās pieejas mākslas un kultūras mantojuma studijās  un augstākajā izglītībā;
 6. attīstīt metodoloģijas un metodes kultūras un radošā sektora aktivitāšu sociālās un ekonomiskās ietekmes mērīšanai un izstrādāt Latvijas kontekstam piemērotus monitorēšanas indikatorus;
 7. nostiprināt pētnieku tematisko  grupu pētniecisko kapacitāti un palielināt piecu partnerinstitūciju integrāciju;
 8. nodrošināt zināšanu pārnesi politikas veidotājiem, praktiķiem un citām iesaistītajām pusēm.
    

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

LNB projekta komanda: Katrīna Teivāne-Korpa (projekta vadītāja), Eridana Žiba, Līga Goldberga, Ingrīda Peldekse, Dmitrijs Zinovjevs, Anda Baklāne, Kristīne Zaļuma, Dagnija Baltiņa.

LNB plānotie rezultāti projektā: sagatavot zinātniskās publikācijas, sagatavot un noturēt izstādes, organizēt vasaras skolas, metodoloģiju darbam ar speciālajiem krājumiem u. c.
 

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2020.–30.09.2022.

Projekta finansējums: 1 000 035,00 EUR (no tā LNB finansējums 170 000,00 EUR)

Projekta finansētājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) ietvaros

 

PROJEKTA PREZENTĀCIJA (PDF)

 

Papildinformācija par projektu pieejama ŠEIT.