Projekts: iTSELF − innovations for Turkey, Serbia, Estonia, Latvia and France (Inovatīvu kultūras mantojuma pakalpojumu veidošana bibliotēkās)

Izdrukāt
iTSELF − innovations for Turkey, Serbia, Estonia, Latvia and France
iTSELF − innovations for Turkey, Serbia, Estonia, Latvia and France
1

Projekta (Nr. 2018-1-LV01-KA204-047006) mērķis ir izstrādāt mācību programmu un mācību materiālus bibliotēkām, tādējādi veicinot sabiedrības iesaistīšanos kultūras mantojuma identificēšanā, saglabāšanā un izmantošanā. Mācību programma un materiāli būs pieejami masveida atvērtajā tiešsaistes kursā (MOOC) un būs izmantojami, lai kultūras mantojuma institūciju darbinieki mācītos pārveidot esošos un radīt jaunus pakalpojumus kultūras mantojuma popularizēšanai.

Sagaidāmie rezultāti:

Ziņojums par šī brīža situāciju:

  • literatūra par bibliotēkām kā kultūras mantojuma institūcijām;
  • veiksmīgas pieredzes izpēte partneru organizācijās;
  • problēmas bibliotēkās saistībā ar kultūras mantojuma veicināšanas pasākumiem.

Apmācību programma un metodes:

  • Agile Frameworks (SCRUM and KANBAN);
  • Design Thinking;
  • U-Methodology;
  • Lego Serious Play;
  • Business Model You.

Četri starptautiski semināri par inovatīvu metožu izmantošanu kultūras mantojuma popularizēšanā.

Tiešsaistes kursa (MOOC) izstrāde ar apmācību materiāliem.

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Stichting project Realisatie van Initiatieven door Modulatie van Entrepreneurschap, Hacettepe Universitāte, Parīzes Austrumu Marnas-Lavalē universitāte, Belgradas Pilsētas bibliotēka, Tallinas Universitāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.−30.11.2020.

Projekta finansējums: 231 201,00 EUR

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+