Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide (Val-Net)

IzdrukātNosūtīt

Projekta tēma – neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana, sasaistot vispārējo izglītību, profesionālo izglītību, augstāko izglītību, mūžizglītību un darba tirgu. Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu informācijas apmaiņas un sadarbības tīklu nacionālā mērogā.

Val-Net projekta uzdevumi:

  • veicināt izpratni par neformālo izglītību un tās atzīšanu,
  • veidot izpratni par neformālās izglītības rezultātu atzīšanu Latvijā,
  • rosināt sadarbību starp dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem,
  • saskaņot Eiropas Savienības politikas ietvaru un veidot Latvijas politikas ietvaru.

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mācību un konsultāciju centrs Baltic Bright, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas pieaugušo izglītības apvienība, Gulbenes bibliotēka, izglītības apvienība IFORTUM.

Projekta finansētājs: ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2

Projekta īstenošanas laiks: 2012. – 03.2013.

Projekta tīmekļa vietne: www.valnetlatvija.eu

           

                     

No 16. augusta plkst. 20.00 līdz 19. augusta plkst. 8.00 sakarā datorsistēmu un inženiertehnisko sistēmu pārbaudi nebūs pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-pakalpojumi (to skaitā digitālās kolekcijas, datubāzes, Nacionālā enciklopēdija, Kultūras kanons). Atvainojamies par neērtībām!