Projekts: Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Izdrukāt
Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros ar Latvijas Zinātnes padomes finansiālu atbalstu
Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros ar Latvijas Zinātnes padomes finansiālu atbalstu
Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros ar Latvijas Zinātnes padomes finansiālu atbalstu
Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros ar Latvijas Zinātnes padomes finansiālu atbalstu
1
2

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu ar mērķi būtiski veicināt humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojumu, kā arī ievērojami sekmēt kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu pilnveidi Latvijā.

Projekta uzdevumi:

  1. attīstīt fundamentālo pētniecību, izmantojot humanitāro zinātņu digitālos resursus, un pētniecību, lai uzlabotu digitālo humanitāro zinātņu resursus;
  2. apzināt galalietotāju mērķa grupu (piemēram, pētnieku, pedagogu, izglītojamo, cilvēku ar īpašām vajadzībām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju) vajadzības un pielāgot esošos rīkus vai radīt sasaistes risinājumus ar esošiem humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem;
  3. attīstīt un pielāgot humanitāro zinātņu digitālo resursu kopas, paplašinot to funkcionalitāti un integrējot tajās jau izstrādātus digitālos resursus.

Projekts nodrošinās līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai:

  1. sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu;
  2. novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu;
  3. nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem;
  4. izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām;
  5. sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un
  6. izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām.

Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta koordinators LNB: Anda Baklāne. Projekta pētnieciskā grupa: Valdis Saulespurēns, Renāte Berga, Artūrs Žogla, Pauls Daija.

Projekta īstenošanas periods: 05.10.2020.–04.10.2022.

Projekta finansējums: 1 217 700,00 EUR

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome
 

Kontaktinformācija: dh@lnb.lv (LNB), dh@lulfmi.lv (LU LFMI)

Jaunākā informācija par projektu: http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHVPP.