Projekts: Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām 2022

Izdrukāt

Saskaņā ar likumiem "Par valsts budžetu 2022. gadam" un "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" Latvijas Kultūras ministrija piešķīrusi finansējumu projekta "Grāmatu iepirkums, grāmatu starts un lasīšanas veicināšanas programma" (Nr. 4.4-10/2107, 07.12.2021.) īstenošanai. Kopumā grāmatu iepirkuma programmai Latvijas publiskajām bibliotēkām 2022. gadā atvēlēti 200 000 EUR.

Saskaņā ar programmas "Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" nolikumu, programma tiek īstenota divas reizes gadā. Līdz 2022. gada 25. martam izdevēji iesniedz no 2021. gada augusta līdz 2022. gada februārim izdoto grāmatu sarakstus. Savukārt līdz 2022. gada 25. augustam tiek iesniegti no 2022. gada marta līdz augustam izdoto grāmatu saraksti.

Izdevēji iesniedz grāmatas, kuras atbilst šādiem kritērijiem:

  1. no 2021. gada augusta līdz 2022. gada februārim iznācis izdevums, no kura izdevējs var piedāvāt vismaz 46 eksemplārus;
  2. starptautiska vai nacionāla līmeņa literatūras un grāmatu mākslas konkursos nominētas un apbalvotas grāmatas (ES Literatūras balva, Baltijas Asamblejas balva, Latvijas Literatūras gada balva, Jāņa Baltvilka balva, "Zelta ābele" u. c.);
  3. latviešu oriģinālliteratūra, tostarp arī nozīmīga nozaru literatūra;
  4. augstvērtīgi, kultūrvēsturiski nozīmīgi daiļliteratūras un nozaru literatūras tulkojumi, tostarp starptautiska līmeņa literatūras balvas ieguvuši vai nominēti izdevumi (Nobela prēmija literatūrā, Bukera balva, Pulicera balva, Gonkūru balva u. c.);
  5. ekspertu komisijas ieteikts izdevums, kā arī iepriekšējā periodā izdots augstvērtīgs papildināts vai atkārtots izdevums (ar papildu pamatojumu);
  6. programmas ietvaros netiek iepirkti iepriekš noteiktajiem kritērijiem neatbilstoši izdevumi. Netiek iepirktas grāmatas, kas bibliotēkās iegādātas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Netiek iepirkti arī saturiski specifiski, šauras adresācijas nozares vai zinātniskās literatūras izdevumi.

Objektīvai un kvalitatīvai Grāmatu iepirkuma programmas īstenošanai Latvijas Nacionālā bibliotēka izveidojusi vairāku pakāpju atlasi. Vispirms grāmatu izdevēji tiek aicināti iesniegt izdevumu sarakstus. Pēc tam iepērkamo izdevumu izvērtēšanai, piedāvājumu saraksta papildināšanai un kritēriju precizēšanai tiek pieaicināti pieredzējuši eksperti no bibliotēku un literatūras jomas, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, kā arī neatkarīgais konsultants no Kultūras ministrijas.

Ekspertu komisija:

Latvijas Universitātes lektore, literatūrzinātniece, redaktore, tulkotāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi grāmatniecības nozarē Sigita Kušnere;
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore Marika Celma;
tulkotāja, Latvijas Rakstnieku savienības pārstāve Ieva Kolmane;
Madonas novada bibliotēkas vadītāja Imelda Saulīte;
Siguldas novada kultūras centra "Siguldas devons" direktore Jolanta Borīte;
literatūras pētniece un tulkotāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru informācijas eksperte Astra Šmite;
Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa.

Grāmatu iepirkuma programmas 1. posmā publisko bibliotēku vajadzībām iegādātas 258 nosaukumu grāmatas 9 739 eksemplāros no 32 izdevējiem.

PROGRAMMAS NOLIKUMS (PDF)
PROGRAMMAS 1. POSMĀ IEGĀDĀTO IZDEVUMU SARAKSTS (XLSX)

Projekta īstenotājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Projekta īstenošanas periods: 2022

Projekta finansējums: 200 000,00 EUR

Projekta finansētājs: Latvijas valsts