Projekts: Galveno pilsonisko kompetenču uzlabošana "pēcpatiesības laikmetam": ziņu pratība un kritiskā domāšana

Izdrukāt

Projekta "Galveno pilsonisko kompetenču uzlabošana "pēcpatiesības laikmetam": ziņu pratība un kritiskā domāšana" (Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking, Nr. 2020-1-RS01-KA204-065373) mērķi ir:

 1. izstrādāt ziņu pratības apmācību programmu kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanai, kuras nepieciešamas, lai izvērtētu ziņu/informācijas ticamību;
 2. sagatavot pasniedzējus mācīt pieaugušajiem prasmes, kuras nepieciešamas, lai kļūtu par gudriem, aktīviem ziņu/informācijas patērētājiem, kā arī iesaistītiem un informētiem pilsoniskās dzīves dalībniekiem.

Sagaidāmie rezultāti:

Ziņu pratība "pēcpatiesības laikmetā" pētījuma ziņojums:

 • ziņu pratības jēdziens un ziņu lasītāja raksturojums;
 • aptaujas rezultāti par katra projekta partnera mērķa grupas ziņu patērētāju uzvedību.

Ziņu pratības apmācību programmu:

 • ietvers tēmas – viltus ziņas, kritiskā domāšana, "pēcpatiesības laikmets";
 • piedāvās iespēju apgūt – kā atdalīt faktus no viedokļiem, kā pamanīt manipulācijas, kā novērtēt autentifikāciju un ticamību, kā darbojas algoritmi, kā izmantot faktu pārbaudes metodes un rīkus, kādi ir faktu pārbaudes platformu ieguvumi, kā novērtēt faktu pārbaudes platformas un citas prasmes.

Vadlīnijas pasniedzējiem:

 • uzsver ziņu pratības galvenos elementus;
 • iezīmē tēmas kurām nepieciešami praktiskie uzdevumi;
 • ietver informāciju, kā sagatavot uzdevumus dažādām mērķa grupām;
 • atklāj, kā atrast noderīgus un interesantus piemērus.

MOOC tiešsaistes ziņu pratības kurss:

 • 1. daļa kuru jebkurš var izmantot;
 • 2. daļa pasniedzējiem, kuri, izmantojot 1. daļas saturu, var pieaugušajiem mācīt ziņu pratību.
   

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Belgradas Pilsētas bibliotēka, Hacettepe Universitāte, Pieaugušo izglītības centrs "UPI-ljudska univerza Žalec".

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2020.−30.09.2022.

Projekta finansējums: 115 588,00 EUR

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+