Europeana Newspapers

IzdrukātNosūtīt
1

Europeana Newspapers jeb "Europeana laikraksti" projekta mērķis ir projekta partnerinstitūciju krājumā esošo digitalizēto laikrakstu (18 miljonu lapaspušu) satura apkopošana un bagātināšana izmantošanai Eiropas bibliotēkā un Europeana. Projekta uzdevumi:

  • Bagātināšanas metožu izmantošana OCR, OLR/rakstu segmentācijai un teksta vienību atpazīšanai (NER), kā arī lappušu klases atpazīšana, ar mērķi veicināt meklēšanas un atrādīšanas funkcionalitāti lietotājiem,
  • Kvalitātes novērtēšana automātiskajām bagātināšanas tehnoloģijām,
  • Esošo metadatu piemērošana Europeana datu modelim (EDM),
  • Metadatu standartizācija sadarbībā ar publiskā un privātā sektora pārstāvjiem.

Projekta dalībnieki: Berlīnes Valsts bibliotēka (projekta vadītājs), Nīderlandes Nacionālā bibliotēka, Igaunijas Nacionālā bibliotēka, Austrijas Nacionālā bibliotēka, Somijas Nacionālā bibliotēka, Hamburgas pilsētas un universitātes bibliotēka, Francijas Nacionālā bibliotēka, Polijas Nacionālā bibliotēka, Salfordas Universitāte, sabiedrība ar ierobežoto atbildību "CCS Content Conversion Specialists", Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācija (LIBER), Latvijas Nacionālā bibliotēka, Turcijas Nacionālā bibliotēka, Belgradas Universitātes bibliotēka, Insbrukas Universitāte, Dr. Frīdriha Tesmana bibliotēka, Britu bibliotēka.

Projekta finansētājs: Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma

Projekta īstenošanas laiks: 02.2012 – 01.2015.

Projekta tīmekļa vietne: www.europeana-newspapers.eu
TEL vēsturisko laikrakstu pārlūks: www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers