Europeana DSI-2

IzdrukātNosūtīt

Projekts turpina Eiropas digitālās bibliotēkas "Europeana" (turpmāk – Europeana) digitālo pakalpojumu infrastruktūras (Europeana Digital Service InfrastructureDSI) darbību un ir secīgi otrais projekts pēc projekta "Europeana DSI". Projekts ir vērsts uz Europeana 2020 stratēģijā noteikto prioritāšu īstenošanu un turpinās nodrošināt Eiropas mēroga savienojamību un sadarbspēju visām Eiropas kultūras mantojuma institūcijām, atbalstot efektīvus risinājumus Eiropas kultūras mantojuma digitālo resursu pieejamībai. Europeana digitālo pakalpojumu infrastruktūras darbība vērsta uz trīs tirgus jomu savienošanu: 1) institūcijas, kas piedāvā kultūras saturu; 2) lietotāji, kuri vēlas izmantot kultūras mantojuma datus personisko interešu, pētniecības vai mācību nolūkā; 3) lietotāji, kas izmanto kultūras mantojuma saturu jaunu pakalpojumu, rīku, produktu, lietotņu, u.c. radīšanai. Galvenie projekta mērķi ir:

  • Nodrošināt labāku lietotāju pieredzi visos trīs tirgus segmentos, kā arī iestrādāt sadarbību kā centrālo domu visu aktivitāšu īstenošanā;
  • Uzlabot datu un metadatu kvalitāti, ieviešot inovācijas datu savākšanai un metadatu kvalitātes nodrošināšanai;
  • Padarīt partneru datus vēl brīvāk pieejamus, lai tie varētu tikt apskatīti un atkalizmantoti autortiesību noteiktajā apjomā. Attīstīt segmentētus pakalpojumus sabiedrībai un izcilu sadarbspēju;
  • Efektīgāk izmantot Europeana ekosistēmu, tostarp Europeana Network Association, dalībvalstis, Eiropas Komisiju, Europeana Foundation un projekta partnerības.

Europeana digitālo pakalpojumu infrastruktūra tiek veidota kā plaši atzīta, ilgtspējīga kultūras mantojuma materiālu, pakalpojumu un resursu platforma kultūras satura, tehnoloģiju un rīku, projektu un pakalpojumu pieejamībai un izplatīšanai. Lai izveidotu visaptverošu, bet pilnīgi integrētu digitālo pakalpojumu infrastruktūru, projektā būtiska loma ir partnerībām ar attiecīgajiem jomas un valstu partneriem.

Projekta konsorciju veido 34 partneri, un Europeana Foundation ir vadošā projekta organizācija.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas loma projektā ir organizēt Europeana Ģenerālās asamblejas pasākumus Latvijā 2016. gada novembrī un kolekcijas "Europeana 1914-1918" akciju, pēc iespējas plaši tajā iesaistot Latvijas sabiedrību, kā arī līdzdarbojoties projekta darba tikšanās un projekta publicitātes un rezultātu izplatīšanas aktivitātēs.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir satura piegādātāja Europeana un nacionālais satura agregators, kas piegādā bibliotēku un citu kultūras atmiņu institūciju digitālo kultūras mantojuma saturu Europeana. Latvijai projekts nodrošina iespēju līdzdarboties Eiropas līmeņa aktivitātēs digitālā kultūras mantojuma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai.

Projekta finansētājs: Eiropas Komisija, CEF-TC-2015

Projekta id.nr. CEF-TC-2015-1-01

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2016.-31.08.2017.