Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē

IzdrukātNosūtīt
1

"Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē" (Effective training tools application to qualification improvement in library sector (ETQI)) ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot bibliotēku nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmu, lai darbinieku kvalifikācija un kompetences atbilstu darba tirgus prasībām un inovācijām IT un apmācību jomā. Projekta startēģiskais mērķis ir paaugstināt bibliotēku darbinieku prasmes un kompetences, samazinot plaisu starp Baltijas un Skandināvijas valstīm zināšanu un informācijas pārvaldības, kā arī darba produktivitātes jomā. Inovāciju pārneses ceļā gūtās jaunās zināšanas tiks adaptētas mērķa grupu vajadzībām Latvijā un Lietuvā, kombinējot jaunākos sasniegumus IT jomā un apmācību pieejā. Projekta laikā tiks attīstīta Moodle vide, izveidota e-mācību sistēma (apmācību vadības sistēma), ļaujot mūžizglītību saņemt plašākai mērķa grupas auditorijai, sniedzot iespēju nepieciešamās zināšanas apgūt pieejamā laikā un vietā.

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Baltijas Datoru akadēmija, Boras Universitāte, Norvēģijas uzņēmums EUROMASC un izglītības apvienība I FORTUM.

Projekta finansētājs: ES Mūžizglītības programma

Projekta ID Nr.: 2012-1-LV1-LEO05-03414

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2012. – 30.09.2014.