Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību

Izdrukāt
Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma
1

Projekts "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ietvaros.
 

Projekta mērķis

Veicot Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu starpdisciplināru izpēti, tai skaitā ar digitālās pētniecības metodēm, pārvarot pētniecībā pastāvošās etniskās un lingvistiskās barjeras, aktualizēt līdz šim mazapgūtus Latvijas dokumentārā mantojuma segmentus un aspektus, vēstures periodus un jautājumus.

Pamatojoties uz jaunradītajām zināšanām, rosināt konceptuālas diskusijas par jēdzienu "dokumentārais mantojums", tā vietu kopējā nacionālā kultūras mantojuma kontekstā un bibliotēku lomu tā izpētē un tālāknodošanā sabiedrībai.

Panākt jauniegūto zināšanu un konceptuālo nostādņu integrāciju valsts un pašvaldību plānošanas dokumentos un nevalstisko organizāciju rīcības programmās.
 

Projekta uzdevumi

Analizēt, strukturēt un konceptualizēt LNB speciālos krājumus kā nozīmīgu Latvijas vēstures avotu kopumu.

Aprobēt pētījumu rezultātus zinātniskās publikācijās (publicēt zinātniskus rakstus, sagatavot izdošanai rakstu krājumus un kolektīvu monogrāfiju), noorganizēt starptautisku zinātnisku konferenci.

Popularizēt pētījumu rezultātus sabiedrībā (izstādes, zinātniski semināri, publiskas lekcijas un lasījumu cikli).

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot rekomendācijas izglītības programmu satura pilnveidei humanitārajās jomās.

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot ieteikumus Latvijas kultūras tūrisma kartes papildināšanai ar jauniem, līdz šim publiskā apritē neizmantotiem Latvijas vēstures un kultūras vēstures materiāliem.
 

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts

Projekta īstenošanas periods: 12.2018.−12.2021.

Projekta finansējums: 585 250,00 EUR

Projekta finansētājs: Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācija
 

PROJEKTA PREZENTĀCIJA (PDF)

 

Projekta aktualitātes

17.02.2020. Saruna par lasīšanas pieeju izmaiņām no viduslaikiem līdz mūsdienām
12.02.2020. Izstāde "Latvijas militārā kartogrāfija"
11.02.2020. "Neredzamā bibliotēka": Lekcija par Rīgas liceja un Vidzemes bruņniecības bibliotēkām
28.01.2020. "Neredzamā bibliotēka": Lekcija par Pelču un Zaļās muižas privātbibliotēku vēsturiskajām kolekcijām
27.01.2020. Kaligrāfijas darbnīca
10.01.2020. "Neredzamā bibliotēka": Lekcija par Kurzemes bruņniecības bibliotēku un Popes muižas privātbibliotēku
07.01.2020. Siluetu griešanas radošā darbnīca
27.12.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrību un tās vēsturisko kolekciju likteņiem
04.12.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par mākslas darbu kolekcijām Latvijas muižās 19. gadsimtā
29.11.2019. Radošā darbnīca pieaugušajiem "Ekslibris"
22.11.2019. Seminārs par Latvijas vēstures avotiem atmiņas institūciju krājumos
30.10.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par Pieminekļu valdes kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta kolekcijās
29.10.2019. Radošā darbnīca izstādē "Neredzamā bibliotēka"
29.10.2019. Prezentēs pētījumus par komunikācijas īpatnībām ar Y un Z paaudzēm
25.10.2019. Zinātniska konference "Garlībam Merķelim – 250"
22.10.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības krājumu un Braslavas muižas bibliotēku
08.10.2019. Lekcija par Valsts arhīva dibināšanu un tā fondu veidošanos
07.10.2019. Radošā darbnīca izstādē "Neredzamā bibliotēka"
07.10.2019. "Letonikas lasījumos" – priekšlasījums par J. F. Hartknoha izdevniecību
25.09.2019. Lekcija par privātbibliotēku vēsturiskajām kolekcijām Mazstraupes un Lizdēnu muižā
19.09.2019. LNB izstādi par Jelgavas Stefenhāgeniem noslēgs ekskursija un priekšlasījumi
12.09.2019. Rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšana un lasījumi
05.09.2019. Zinātniska konference "Latviešu terminoloģija simts gados"
03.09.2019. Radošā darbnīca pieaugušajiem "Papīra liešana. Ūdenszīmes izveidošana"
02.09.2019. Kuratores Kristīnes Zaļumas ekskursija izstādē "Neredzamā bibliotēka"
28.08.2019. Saruna par Latvijas nacionālo atmiņas un izglītības institūciju vēsturiskajām kolekcijām
27.08.2019. Lekcija par kultūras dzīvi Stefenhāgenu laikā
26.08.2019. Izstāde "Neredzamā bibliotēka"
19.06.2019. Aicinām pētniekus iesniegt rakstus LNB "Zinātnisko rakstu" 7. sējumam
13.05.2019. Izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919"
02.05.2019. "Letonikas lasījumos" uzstāsies vācu žurnāliste Anita Kuglere un vēsturnieks Jānis Šiliņš
12.04.2019. Vidzemes augstskolas pētnieku grupa veikusi eksperimentu – Gūtmaņa alas fotogrammetriju | VIDEO
01.04.2019. Noslēdzošā konference ciklā "Valsts pirms valsts"
20.03.2019. Priekšlasījums par Vidzemes muižu bibliotēku vēsturisko krājumu
13.03.2019. Aicinām pieteikt referātus konferencei "Latviešu terminoloģija simts gados"
05.03.2019. Zinātniska konference par grāmatniecību starpkaru periodā
04.03.2019. Izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums
26.02.2019. "Letonikas lasījumos" – priekšlasījumi par režisori Annu Lāci