Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība

IzdrukātNosūtīt

Šī projekta mērķis ir izstrādāt kvalitatīvi jaunus Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pakalpojumus ar nolūku nodrošināt ātru un ērtu pieeju digitalizētajiem informācijas resursiem.

LNB piedāvā sabiedrībai izmantot jau izveidotos e-pakalpojumus:

  • Elektroniskā bibliotēka bērniem jeb Lasāmkoks, www.lasamkoks.lv;
  • Vēsturisko karšu pārlūkošana, kartes.lndb.lv;
  • Lasītāju attālinātās piekļuves pakalpojums;
  • Tezauru sistēmas izmantošanas iespēja informācijas klasificētai meklēšanai jeb Laboratorija, laboratorija.lndb.lv;
  • Vecās rakstības tulkošanas pakalpojums, kas nodrošina lasītājiem iespēju pārveidot senos latviešu tekstus mūsdienu valodā, aizvietojot senvārdus, vārdu sintaksi un morfoloģiju.

Līdz projekta beigām tiks izveidoti un ir sagaidāmi vēl sekojoši e-pakalpojumi:

  • Informācijas meklēšanas pakalpojums visos LNB un partneru elektroniskajos resursos, kas nodrošinās divas galvenās funkcijas: informācijas meklēšanu bibliogrāfiskajos resursos, pilna teksta datu bāzēs, digitālajās kolekcijās un Latvijas tīmekļa arhīvā, un materiālu elektronisko pasūtīšanu un elektronisko piegādi;
  • Elektroniskā bibliotēka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas nodrošinās iespēju tieši šai sabiedrības grupai ērti lietot LNB un tās sadarbības partneru resursus;
  • Digitalizēšana pēc pieprasījuma, kas sniegs iespēju veikt lasītāju izvēlētu dokumentu digitalizāciju un ātru piegādi;
  • Mobilās bibliotēkas pilotprojekts, kas nodrošinās bibliotēkas lasītājiem mobilo ierīču izmantošanu informācijas saņemšanai un meklēšanai.

Finansētājs: ERAF

Projekta ID Nr.: 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/016

Projekta īstenošanas laiks: 16.12.2010. – 15.06.2013.