Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta

IzdrukātNosūtīt

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopš 2009.gada 9.jūlija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta".

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabājas unikāls Latvijas kultūrvēsturiskais un informatīvais mantojums, taču papīra kvalitātes un straujā nolietojuma dēļ, daļa no materiāla var aiziet bojā nākamo 10-20 gadu laikā. Turklāt ērta piekļuve šiem materiāliem līdz šim bijusi iespējama tikai galvaspilsētas iedzīvotājiem.

Projekta gaitā, izmantojot informācijas tehnoloģijas un izgatavojot oriģinālo dokumentu digitālās kopijas, LNB ir izveidojusi e-pakalpojumus, kas paredzēti visplašākajām lietotāju grupām, nodrošinot materiāliem attālinātu piekļuvi tīmeklī digitālā formātā kā arī informācijas pilnteksta meklēšanu.

Projekta laikā tika veikti šādi darbi:

  • digitalizēts 4 312 500 grāmatu un laikrakstu lappušu;
  • izveidota publiska piekļuve Latvijas kultūrvēsturisko interneta vietņu arhīvam (ap 3 000 vietnes);
  • digitalizētas un nacionālajā elektroniskajā kopkatalogā publicētas nacionālo izdevumu 600 000 kataloga kartītes.

Jau kopš 2012. gada jūnija LNB piedāvā sabiedrībai izmantot projekta rezultātā radītos e-pakalpojumus:

  • grāmatu tekstu elektroniska meklēšana, pasūtīšana un lasīšana "LNB digitālās bibliotēkas grāmatu portāls", gramatas.lndb.lv;
  • Latvijas periodikas tekstu lietojumi elektroniskajā vidē "LNB digitālās bibliotēkas periodikas portāls", www.periodika.lv;
  • Latvijas kultūrvēsturisko tīmekļa vietņu arhīvs, webarhivs.lndb.lv;
  • elektronikā kopkataloga izmantojamība, ej.uz/analitika.

E-pakalpojumu piekļuve tiek nodrošināta ievērojot Autortiesību likuma regulējumu. Ar autortiesībām aizsargātie materiāli ir pieejami no Latvijas Nacionālās bibliotēkas  un Latvijas publisko bibliotēku telpās esošajiem datoriem.

Projekts ir skaitliski un saturiski nozīmīgs ieguldījums vienotajā Eiropas digitālajā bibliotēkā Europeana.

Finansētājs: ERAF

Projekta ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/010

Projekta realizācijas laiks: 09.07.2009. – 08.05.2013.