Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās

IzdrukātNosūtīt

Projektu "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" izstrādāja un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB).

Projekta mērķis: sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Projekta īstenošanas sākumposmā eksperti no VKKF, LBB, LNB un Latvijas publiskajām bibliotēkām izvērtēja jaunāko tulkoto un latviešu oriģinālliteratūru. Rezultātā tika izveidota grāmatu kolekcija no 53 tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras grāmatām. Izsludinātajā projektu konkursā Latvijas publiskajām bibliotēkām uz izveidoto grāmatu kolekciju tika iesniegti 74 bibliotēku projekti, kuros iesaistītas 577 bibliotēkas. Izvērtējot iesniegtos projektus, tika atbalstīti 55 bibliotēku projekti, kuros iesaistītas 456 bibliotēkas.

Projekta ietvaros gūtās krājuma papildināšanas iespējas un grāmatu izvēli īpaši novērtējušas Latvijas mazās bibliotēkas. Tas apliecina, ka bibliotēkām ir nepieciešama kvalitatīvas literatūras kolekciju izvēle, ko projektos veido grāmatniecības eksperti. Šādā veidā publiskajās bibliotēkās, kas dažviet ir vienīgie kultūras pieejamības punkti, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt ne tikai vērtīgākos Latvijā izdotos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus, bet arī augstvērtīgus tulkojumus.

Projekts turpināja 2013. gadā atbalstītā projekta "Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās" idejas. Ar šiem projektiem tiek sniegts atbalsts ne vien Latvijas publiskajām bibliotēkām, bibliotēku lasītājiem, izdevējiem, bet arī grāmatu autoriem, rakstniekiem, tulkotājiem, nodrošinot grāmatniecības nozares dzīvotspēju un saiknes "izdevējs-rakstnieks-lasītājs", "augstvērtīga literatūra-kvalitatīva rakstniecība-izglītots, domājošs lasītājs" nepārtrauktību.

Projekta finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. jūnijs–30. novembris.