Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās

Izdrukāt

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā projektu konkursu 3. kārtā tika apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) izstrādātais projekts "Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās". Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un nozaru literatūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Projekts turpina VKKF atbalstītā projekta "Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās" idejas – Latvijas bibliotēkas pozitīvi novērtējušas krājuma papildināšanas iespējas ar ekspertu izvēlēto literatūru. Šo kultūras projektu rezultātā bibliotēkās palielinājies lasītāju skaits, uzlabojusies krājuma kvalitāte. Publiskajās bibliotēkās, kas dažviet ir vienīgie kultūras pieejamības punkti, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt ne tikai vērtīgākos Latvijā izdotos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus, bet arī augstvērtīgus tulkojumus un vērtīgu nozaru literatūru. Tādējādi lasītājiem tiek dota iespēja iepazīt, salīdzināt, papildināt un izvērtēt aktuālo tulkoto un nozaru literatūru. Tā ir izdevība labāk iepazīt Latvijā strādājošos tulkotājus, kuri ir augstas klases profesionāļi.

Projekta realizēšanai ievēlēti 4 eksperti no VKKF, LBB, LNB un publiskajām bibliotēkām. Decembrī notika ekspertu komisijas sēde, kurā tika izvērtēta pēdējā gada laikā izdotā tulkotā un nozaru literatūra. Grāmatu kolekcija tiek apzināta un janvārī plānots veikt izdevumu iegādi. Kolekcijas saturs un kolekciju skaits vēl tiks precizēts. Plānots, ka tulkotās un nozaru literatūras kolekcijas nonāks gan tajās pašās bibliotēkās, kurās oriģinālliteratūras kolekcija, gan papildus citās bibliotēkās.

Projekta finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Projekta īstenošanas laiks: 20.11.2015.-01.03.2016.